Texty písní Cyndi Lauper Shine Eventually

Eventually

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I met a man
And talked about you
He seemed like a man from Osaka I knew
And he listened while I told him how you hurt me
And he consoled me when he told me he'd been hurt too

And he said we are inter-dependent
And the effects on each other never ending
And that the air has no boundaries
I think this water that surrounds me
Is the same water soaking through to you

So what comes floating to me
Eventually
Will come floating back to you
What comes floating to me
Eventually
Will come floating back to you

I had some tea
With a gal from Paris
We talked about life, sex, love and poetry
And you can't help it
Your name came up again
And she said man those kind of guys
Really know how to steal all of the oxygen

And I said we are inter-dependent
And the effects on each other never ending
And that the air has no boundaries
I think this water that surrounds me
Is the same water soaking' through to you

So what comes floating to me
Eventually
Will come floating back to you
What comes floating to me
Eventually
Will come floating back to you

I have a friend I confide in
He always says doll you got to learn not to lead with your chin
But you can't help it
It all comes up again
And then you have your fill
And your spill reaches down as far as a flood

So what comes floating to me
Eventually
Will come floating back to you
What comes floating to me
Eventually
Will come floating back to you

Eventually
Eventually
Will come floating back to you
Eventually
Eventually
Potkala jsem muže
A mluvila o tobě
Vypadal jako muž z Osaka, já vím
A poslouchal mne jak jsem mluvila o tom jak jsi mi ublížil
A utěšoval mne když mi řekl že mu také bylo ublíženo

Řekl, že jsme na sobě navzájem závislí
A působení nás navzájem nikdy neskončí
A že vzduch nemá žádné hranice
Myslím, že tato voda mne obklopuje

Co připluje ke mně
Časem
Se to vrátí k tobě
Co připluje ke mně
Časem
Se vrátí k tobě

Měla jsem čaj
S galem z Paříže
Mluvili jsme o životě, sexu, lásce a poezii
A nepomůžeš tomu
Tvoje jméno se objeví znovu
A řekla, muži tohoto typu
Opravdu ví jak ukradnout všechen kyslík

Řekl, že jsme na sobě navzájem závislí
A působení nás navzájem nikdy neskončí
A že vzduch nemá žádné hranice
Myslím, že tato voda mne obklopuje
Je to ta stejná voda, která máčí tebe

Co připluje ke mně
Časem
Se to vrátí k tobě
Co připluje ke mně
Časem
Se vrátí k tobě

Měla jsem kamaráda svěřila jsem se
Vždycky říkal: "Holčičko musíš se učit ne se nechat vést bradou"
Ale nemůžeš tomu pomoct
Vše se to objeví znovu
A pak máš svou náplň
A tvůj únik dosahuje až tak daleko jako povodeň

Co připluje ke mně
Časem
Se to vrátí k tobě
Co připluje ke mně
Časem
Se vrátí k tobě

Časem
Časem
Se to vrátí k tobě
Časem
Časem
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy