Texty písní D.R.U.G.S. D.R.U.G.S. Graveyard Dancing

Graveyard Dancing

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

The locust took over my brain
I'm not living for you
I'm just living
So chill with your guilt
You hope for sun, I want rain
We just tear down the walls
And the home that our jealousy built

You're not as pretty as you maybe think that you are

Its been watching you
Your slips and slurs and play on words
All fall from your mouth
Each mutter, rolling, dripping from your tongue

My plague's begun

This pigment, it's starting to fade
We won't be living for long
So just fly with me, die with me babe
They all swim, while I drown
They just dig up the dirt
And then bury us in the ground

You're not as special as you maybe think that you are

Its been watching you
Your slips and slurs and play on words
All fall from your mouth
Each mutter, rolling, dripping from your tongue

My plague's begun

Why is it I love you so much and all you do
Is hate, hate hate everything you've become

Why is it I love you so much and all you do
Is hate, hate hate everything you've become

Its been watching you
Your slips and slurs and play on words
All fall from your mouth
Each mutter, rolling, dripping from your tongue

Its been watching you
Your slips and slurs and play on words
All fall from your mouth
Each mutter, rolling, dripping from your tongue

My plague's begun
Kobylka převzala můj mozek
Nežiju pro tebe
Prostě jen žiju
Tak odpočívej s pocitem viny
Doufáš v slunce, já chci déšť
Jen bouráme zdi
A domov který postavila naše žárlivost

Nejsi tak hezká jak si možná myslíš že jsi

Pozorovalo tě to
Tvoje přešlapy a výčitky a hraní na slova
Všechny padají z tvé pusy
Každý šepot, kymácení, kape z tvého jazyka

Můj mor začal

Tohle barvivo, začíná mizet
Nebudeme žít dlouho
Tak jen leť se mnou, umři se mnou zlato
Všichni plavou, když se topím
Jen vyhrabávají špínu
A pak nás pohřbívají do země

Nejsi tak speciální jak si možná myslíš že jsi

Pozorovalo tě to
Tvoje přešlapy a výčitky a hraní na slova
Všechny padají z tvé pusy
Každý šepot, kymácení, kape z tvého jazyka

Můj mor začal

Proč, Já tě miluju tak moc a vše co děláš je
nenávidíš, nenávidíš nenávidíš vše čím jsi se stala

Proč, Já tě miluju tak moc a vše co děláš je
nenávidíš, nenávidíš nenávidíš vše čím jsi se stala

Pozorovalo tě to
Tvoje přešlapy a výčitky a hraní na slova
Všechny padají z tvé pusy
Každý šepot, kymácení, kape z tvého jazyka

Pozorovalo tě to
Tvoje přešlapy a výčitky a hraní na slova
Všechny padají z tvé pusy
Každý šepot, kymácení, kape z tvého jazyka

Můj mor začal
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy