Texty písní D12 The Underground EP Bring Our Boys

Bring Our Boys

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[IQ]
Your fakeness is atrocious
post is deep in your hypnosis
then focus
roll this
and smoke this
like L's
of that bomb-ass herb thats gaurenteed to rock bells
a hiphop refugee like Praswell
Travelin citys
pimpin babblin biddys
game trump tight and solidified
comupterized
to get rid of spies
know what I do to guys
shootin and spittin lies
I'm banished in exisdence
vanishin any instences
brandishin sentences
proovin repentences
the only way to see me, dont miss these
me and my crew smoke so many trees that
I piss leaves
never _my bitch please
but keep smokin my system, roll blunts it's all tight
on an off night
I still smoke like exaust pipes
and bust a universal flow
and blow your wig back like niggas with toupe's
drivin a convertable
and further more
I run the board
your shit is played and the way you fell off you coulnt bounce
back with a bungee cord

[Chorus]
Bring your boys in
we can bring the noise in
YOU DON'T WANNA FUCK WITH DIRTY DOZEN
[repeat 4 times]

[Bizarre]
My crew is like a maze
put fear like ex-slaves
who wanna step to this microphone and think that they brave
dozen always startin the fuckin beef
I don't care if your from Kansas I'm killin the fuckin chief
back the fuck up I'm releasin my dumb-dumbs
tell your whore stop pagin me 9 1 1
I'm the star
that they call Bizarre
smokin blunts with Mel Far (??)
in my brand new car
_wanna see me
even if I was in Arizona I'd still request iced tea
Bizarre don't give a shit about you
on top of the mountain ain't nothin your bitch-ass crew
can do
sick emcee that they call Peter
treat your crew like an unexpected meter
reader
fuckin more shit than Howard Corsell
Butt-fuckin Jassabells
in nasty hotels

[Chorus]

[Proof]
How you think your crew sound compared to this
it's the team that your entire clique scared to diss
demandin attention when the glock sound
y'all niggas to be murdered like Jeffery Daumer on lock down
I'm brown like Bobby, pullin hoe's like whitney
Take your title, kill your moms so you won't forget me
lips sealed nigga I might blow important plots
whoever fronts is gettin done like Micheal Jordan's pops
sure I'm number one translator my fame dirty D
y'all niggas gettin hung like this was 1933
got word of me
now flee
cause you don't got a chance
death is 3 easy steps so now we gotta dance
so look away
dont play
with the style master
I love killin beef so I kill a whole cow pasture
lyrically I'm sick, ill everything but sober
my nickle plate pack the _ jackin fool get fucked over

[Eminem]
Dirty Dozen is the clique so I ran over and lit cha
ripped the ass right out ya pants like a Dovermin Pincha
like the cobra and ninja
my intentions to injure
and prevent ya
from enterin from the edge of my center
or get your muthafuckin pants split at the creases
fuckin you intelectually givin you menatly sexually transmited diseases
my duty is to keep a strange abard (??)
I guard my sector like a Saint Bernard
and this ain't the yard
Bringin the noise like a trigger happy gun slinger
droppin your whole clique with one finger
til none linger
beware of my dogs attackin like a pack of Great Danes
chargin like freight trains
through the great plains

[Chorus]
[IQ]
Vaše fakeness je otřesný
post je hluboko ve vašem hypnóza
pak zaměří
roll této
a kouře této
jako L's
z bomb-ass, že to je zaručeno, že se to s bylinkami rock zvony
hiphop jeden uprchlík jako Praswell
Travelin citys
pimpin babblin biddys
Hra trumfů těsný a zpevněné
comupterized
jak se zbavit špionů
víš, co mám udělat pro to, aby kluci
shootin a spittin lži
Jsem vykázaný v exisdence
vanishin žádné instences
brandishin tresty
proovin repentences
jediný způsob, jak mě viděl, dont miss těchto
já a moje posádka kouř tolik stromů, které
Já nať moč
Nikdy _my mrcha, prosím
nekouří, ale zachovat mé systém, roll udržování otupuje je v pořádku
na volno v noci
I přesto, jako je kouř exaust potrubí
a busta univerzální tok
a vyhodit vaše paruku zpět jako niggas s toupe na
drivin jeden převeditelný
a dále
Vedu desce
vaše sračky se hraje a jak jsi spadl jste coulnt odskočit
zpět s bungee kabel

[Chorus]
Přiveďte svého chlapci
můžeme snížit hluk v
Nechcete do prdele s špinavého tuctu
[opakovat 4 krát]

[Bizarní]
Moje posádka je jako bludiště
dal strach jako ex-otroci
, kteří se chtějí s tímto krokem mikrofon a myslím, že jim statečného
Tucet vždy startin se kurva hovězí maso
I to není jedno, jestli vaše from Kansas jsem killin je kurva šéfa
back to až jsem releasin moje blbá-dumbs
děvka vaše řekněte stop pagin mi 9 1 1
Jsem hvězda
Říkají, že Bizarnosti
Smokin udržování otupuje s Mel Far (?)
v mém zbrusu nový vůz
_wanna mě vidět
i když jsem byla v Arizoně, já bych ještě požádat ledový čaj
Bizarnosti nedávají hovno o vás
na vrcholu hory není nic, vaše bitch-ass posádky
můžeme udělat
nemocné konferenciér, že hovor Peter
léčbě vaší posádky jako nečekané metr
Čtenář
Kurva, do prdele více než Howard Corsell
Butt-kurva Jassabells
v odpornou hotely

[Chorus]

[Důkaz]
Jak si myslíte, že vaše posádka zvuk ve srovnání s tímto
Jedná se o tým, který celý svůj strach na kliky Diss
demandin pozornost, když babakid zvukové
y'all niggas být zavražděn jako Jeffrey Daumer na zámek dolů
Jsem rád Bobby Brown, pullin motyčka to jako Whitney
Užívejte svůj titul, Kill Your maminky tak nebudete mi zapomenout
rty uzavřených nigga bych mohl prozradit důležité parcely
frontách, je ten, kdo udělal dostání jako Michael Jordan v salonní
Určitě jsem číslo jedna překladatel moje pověst špinavého D
y'all niggas dostání visel jako to bylo 1933
dostal slovo mi
Nyní utéci
způsobit nemáte šanci
smrt 3 snadných krocích takže teď musíme tanec
Tak se podívejte dál
dont hrát
s styl mistr
I love killin hovězím zabít tak jsem celou krávu a pastviny
lyricky jsem nemocná, špatně všechno, ale střízlivý
moje nickle desku zabalit _ Jackin pohrávat si po prdeli

[Eminem]
Dirty Tucet je kliky, tak jsem přejel a lit. cha
roztrhaný na zadek přímo z tebe kalhoty jako Dovermin Pincha
jako kobra a Ninja
můj úmysl zranit
a zabránit ya
od enterin od okraje mého centrum
nebo vaší muthafuckin si kalhoty rozdělit na creases
kurva vy intelectually givin jste menatly pohlavní nemoci po úpravě
mou povinností je, aby cizí abard (?)
I můj strážný sektoru jako bernardýn
a to není na dvorku
Bringin hluk jako šťastná spoušť pistole Slinger
droppin celý kliky, s jedním prstem
til nikdo zdržovat
Dejte si pozor na mé psy attackin jako krabičku Velká Dány
chargin jako nákladní vlaky
prostřednictvím Great Plains

[Chorus]
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy