Texty písní D12 The Underground EP Derelict Theme

Derelict Theme

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[Kon Artis]
I damage your neck
With the butt of the tech
Vandalous sex
Cuttin' you ear to ear
With the razor of my Gillette
You couldn't get respect
If you was a captain or a cadet
Granddaddy, daddy, or uncle who's a Vietnam vet
I'll battle you 50 deep
Solo artist shocker dead beat
Derelicts on the loose
Wylin' like thugs outta prison with slugs
While y'all start screaming
Like grasses in a submission
(Lay down your pot to piss in)
Blow up the house you live in
Believe me, we greedy
And often you is easy
Your whole album cheesy
Because you got platinum artists on it
Don't make it hot
We steamroll with real niggas
And that's something that you not
I'm vampin what you got
Then setting up camp at your spot
Foiling your plot
Every rhyme that you jot
I rock to the six like musty twat
A dead corpses that been cut up
And left in abandoned lots
Ya, derelicts theme
Comparing your team
To ours is a fucked up dream
The shit I done seen
Has turned me to a scandalous fiend
Sticking your peeps for cream
Gators or boots, nigga, I'm crushing your dreams
As foul as it seems
Dismantling spleens til your whole clique's
Walking funny like handicapped juggling teams
I rumble with kings
More humble with seen
Until it's time for me to kill again
Sincerely yours, the Kon Artis
[Chorus]
Ay yo
Competition of none's such
Derelicts the one must
Let the guns bust
Brigade one trust
Untouched
Martyr a mic
Slaughter your life
Runnin avenue soldiers bitch
It's water and trife
Competition ain't none such
Derelicts the one must
Let the guns bust
It's Brigade one trust
Untouched
Martyr a mic
Slaughter your life
Runnin' avenue soldiers bitch
Smarter and trife
[Bizarre]
Who's the fat bastard
Rapping that mo' master
Snorting coke that's whiter than Casper
Better run faster
I can out-smoke all of you motherfuckers
And bitch I was born with asthma
Fuck life, I'd rather track Jack Daniels
Smoke weed and rape Cockerspaniels
A peeping Tom, nigga I need Ridalin
Fuck girls
Bitch I only date senior citizens
Your grandma, nigga I'm the one that vic'd her
Next time you rush me
You better be a little bit quicker
Run your streets in the house
And make full of malt liquor
I'm lettin' you throw the first blow
And bring ten of your toughest niggas
End ya year
Like the last day of December
(But did you rape that bitch?)
I was so drunk I can't remember
I used to be in a group
We had an argument who was the hottest
Now both them niggas is dead
And I roll as a solo artist
Chorus
[Kuniva]
Look bitch you stressed out
I divide these bullets equally among your crew
And give you five so you don't feel left out
Like red the hammer
I'm nailing niggas in they spleens
Just to make walking again a sympathetic dream
Energetic schemes
Rap vandal and dismantle
Tackle MC's and wax you
Like your rap name was Candle
Grabbing a mic with no handles
Leaving you dusty
Like walking the desert in old sandals
If you weeded or drunk
Keep your heat in your trunk
We beat you to lumps
Swell you up with permanent mumps
We dangerous playa
Cuffin' my chews
Spittin the phlegm out
Getting at you whether you coming out
Or you been out
You never exempt
From this murderous attempt
I'm telling you pimp
Undeniably you are a loss
Invincible, why you trying to be a mind boss
If the Kon Artis say it then it's done
With or without a gun
Eat a track and spit out a drum
Bust one
Trust none
Playing the game of death
Take your last breath
'Til your last name is left
Chorus
[Kon Artis]
I poškození krku
S terčem na tech
Vandalous sex
Cuttin 'Vám ucha k uchu
S břitva mého Gillette
Dalo by se neměla dostat jde
Pokud jste byl kapitánem nebo kadetní
Děda, táta, nebo strýc, který je Vietnam vet
Řeknu vám bitva 50 hluboká
Solo umělce ostuda Dead-beat
Derelicts na útěku
Wylin 'jako lupiči venku vězení s slimáci
Zatímco y'all začít křičet
Podobně jako trav v podání
(Lehni si váš hrnek na záchod v)
Vyhodit do povětří dům žijete v
Věřte mi, jsme lačný
A často se je snadné
Vaše celé album sýrový
Vzhledem k tomu, že jste dostal platinovou umělci na něm
Nedovolte, aby to horké
My steamroll s reálným niggas
A to je něco, na co ne
Jsem vampin, co umíš
Pak zřízení tábora ve vašem místě
Foiling váš pozemek
Každý verš, který jste drobek
I skála na šest, jako je plesnivý blbče
A mrtvých těl, která byla rozřezat
A vlevo v opuštěné šarží
Ya, derelicts téma
Porovnávání vašeho týmu
Chcete-li náš je v hajzlu sen
Na hovno udělal jsem viděl
Ukázalo se mi na skandální zloduch
Lepicí vaše peeps pro smetanu
Gators nebo boty, nigga, jsem drcení vaše sny
Stejně jako faul, jak se zdá
Demontáž sleziny til celý jeho klika
Procházky vtipný jako zdravotně postižené žonglování týmy
I dunění s králové
Více pokorný s viděno
Dokud je čas pro mě zabít znovu
S pozdravem, o Kon Artis
[Chorus]
Ay yo
Soutěž o žádný z těchto
Derelicts se jeden z nich musí
Let zbraně poprsí
Brigáda jeden důvěry
Netknutá
Mučedník jeden mic
Porážka váš život
Runnin avenue vojáků děvka
Je to voda a trife
Soutěž není žádný takový
Derelicts se jeden z nich musí
Let zbraně poprsí
Je to jedna brigáda důvěry
Netknutá
Mučedník jeden mic
Porážka váš život
Runnin 'avenue vojáků děvka
Chytřejší a trife
[Bizarní]
Kdo je tuk Bastard
Klepající, že Mo 'mistr
Funící koksu, který je bělejší než Casper
Lepší běžet rychleji
Nemůžu ven-kouře vás všechny svině
A ty děvko jsem se narodil s astmatem
Seru na život, já bych spíš kolej Jack Daniels
Kouřové plevelů a znásilňování Cockerspaniels
A peeping Tom, nigga Potřebuji Ridalin
Seru na holky
Děvka jsem pouze datum seniory
Vaše babička, nigga jsem ten, který ji vic'd
Příště vám spěch mi
Ty lepší být trochu rychlejší
Spustit vaše ulice v domě
A plné sladu
Jsem lettin 'vám hodit první ránu
A přinese deset vaše Nejtěžší niggas
Konec roku ya
Jako poslední den v prosinci
(Ale jsi, že znásilnění děvka?)
Byl jsem tak opilý nemůžu vzpomenout
Kdysi jsem se ve skupině
Měli jsme jeden argument, který byl nejteplejší
Tak jak je niggas je mrtev
A já roll jako sólový umělec
Chorus
[Kuniva]
Podívejte se mrcha jste ve stresu
I rozdělí rovným dílem mezi tyto náboje vaší posádky
A dá vám pět, takže nebudete cítit vynechat
Stejně jako červený kohoutek
Jsem úžasný niggas v jejich sleziny
Stačí, aby chůze opět porozuměním sen
Energetické systémy
Rap vandal a rozebrat
Řešit MC a vosk vás
Líbí se vám vaše jméno bylo rap Svíce
Grabování jeden mic bez rukojeti
Opouští vás zaprášený
Podobně jako chůzi po poušti ve staré sandály
Pokud jste odplevelený nebo opilý
Udržujte si teplo ve vašem kufru
Máme pro vás porazit hrudek
Bobtnat ti s trvalým příušnic
My nebezpečné playa
Cuffin 'můj chews
Spittin na hlen se
Kam se obrátit na vás, zda vám přijde ven
Nebo jste byli
Nikdy osvobozeny
Z tohoto vražedného pokusu
Já jsem ti pasák
Nelze popřít, že jste ztrátu
Invincible, proč jste se snažil být mysli boss
Pokud Kon Artis říct, že pak to udělal
S nebo bez pistole
Jezte stopy a vyplivnout bubnu
Busta jeden
Trust žádný
Hrát hru smrti
Vezměte si své poslední dech
'Til vaše příjmení je ponechána
Chorus
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy