Texty písní Daniel Paul Merriweather Love & War Water and a flame

Water and a flame

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Seven days has gone so fast,
I really thought the pain would pass.
It's been nearly an hour,
since I thought of you.

But your not answering the phone,
I'd settle for a busy tone,
At least that by that I'd know that you're okay.
A girl like you ain't meant to go away.
Oh...

Now you're gone,
Theres nothing else I want.
Now that it's over,
There's nothing else I want.
What have I done,
looks like I was wrong.
Is everything really meant to change,
I guess we're like water and a flame.
water and a flame..

Adele:
I'm tired of this empty house,
I need a drink to get me out.
A couple more til I forget your name.

I saw a boy that looked like you,
I didn't know quite what to do,
It took a power of will to break my stare.
I realized what I wanted wasn't there.

Now you're gone,
Theres nothing else I want.
Now that it's over,
There's nothing else I want.
What have I done?
Looks like I was wrong.

Is everything really meant to change,
I guess we're like water and a flame.
Water and a flame...

Daniel:
If you see me coming...
Adele:
I look away, I look away...
Daniel:
And if your mind is made up...
Adele:
I look away, I will look away...

Daniel:
If your worry bound
Adele:
I'm okay, I'm okay, yes I am
Daniel:
All this sorrow and this pain,
is going to go away

Daniel & Adele:
Now you're gone,
There's nothing else I want.
Now that it's over,
There's nothing else I want.
What have I done,
looks like I was wrong.
Is everything really meant to change,
I guess we're like water and a flame.
Water and a flame...
Sedm dní uteklo tak rychle,
Opravdu jsem si myslel, že bolest přejde.
Je to už skoro hodinu,
protože jsem myslel na tebe.

Ale ty nezvedáš telefon,
Já bych spokojit obsazovací tón,
Alespoň, že bych věděl, že jsi v pořádku.
Dívka jako ty nechce jít pryč.
Oh ...

Teď jsi pryč,
Nic jiného nechci.
Teď, když je po všem,
Nic jiného nechci.
Co jsem to udělal,
Vypadá to, že se mýlím.
Já všechno opravdu chtěl změnit,
Myslím, že jsme jako voda a oheň.
vody a ohně ..

Adele:
Jsem unavena z tohoto prázdného domu,
Musím se napít,
abych zapoměla své jméno.

Viděal jsem kluka, který vypadal jako ty,
Nevěděl jsem co dělat,
Trvalo síly vůle zlomit můj upřený pohled.
Uvědomila jsem si, co jsem chtěla.

Teď jsi pryč,
nic jiného, nechci.
Teď, když je po všem,
Nic jiného nechci.
Co jsem to udělala?
Vypadá to, že jsem se mýlila.

Já všechno opravdu chtěla změnit,
Myslím, že jsme jako voda a oheň.
Voda a oheň ...

Daniel:
Vidíš-li mne přicházet...
Adele:
Dívám se pryč, dívám pryč ...
Daniel:
A pokud se tvoje mysl skládá ...
Adele:
Dívám se dál, budu se dívat pryč ...

Daniel:
Pokud jsi vázána starostmi
Adele:
Jsem v pořádku, jsem v pořádku, ano, jsem
Daniel:
Všechen smutek a bolest,
se chystá odejít

Daniel & Adele:
Teď jsi pryč,
Nic jiného nechci.
Teď, když je po všem,
Nic jiného nechci.
Co jsem to udělal,
Vypadá to, že se mýlil.
Já všechno opravdu chtěl změnit,
Myslím, že jsme jako voda a oheň.
Voda a oheň ...

Interpret

  • Interpret Daniel Paul Merriweather

Diskografie

Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy