Texty písní Dark Funeral Angelus Exuro Pro Eternus In My Dreams

In My Dreams

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

When the moon is high in the heavens,
"And the sharp winds howl like wolves."

I lay in the darkness twisting and turning,
"My mind won't give me any peace."

I dream of when we were as one,
My secret passion is known to none.
If only I could turn back time,
"When your lips and heart they were only mine."

They were only mine...

Why do I think of our past together?
Your face haunts me - forever and ever
Dreaming of our time together
Your beauty haunts me, forever and ever

I dream of when we were as one,
My secret passion is known to none.
If only I could turn back time,
"When on my erected pride you were sliding down"

You were sliding down...

Why do I think of our past together?
Your face haunts me - forever and ever
Dreaming of our time together
Your beauty haunts me, forever and ever

"Of all the glistening stars - you shine brightest of them all."

Why do I think of our past together?
Your face haunts me - forever and ever
Dreaming of our time together
Your beauty haunts me, forever and ever

In my dreams we are still together
Forever and ever...

Please let me sleep, forever - and ever
Když je měsíc vysoko na nebesích
"A ostré vánky vyjí jako vlci."

Ležím v temnotě zvrácené a děsivé.
"Má mysl nedá mi klidu."

Sním o tom, kdy jsme byli jedním
Má tajná vášeň není nikomu známa.
Jen kdybych mohl vrátit čas
"Když tvé rty a srdce byly jen mé."

Byly jen mé..

Proč myslím na naši společnou minulost?
Tvá tvář mě děsí - navždy a vždy
Snění o našich společných časech
Tvá krása mě děsí, navždy a vždy

Sním o tom, kdy jsme byli jedním
Má tajná vášeň není nikomu známa.
Jen kdybych mohl vrátit čas
"Když na mé ztopořené pýše kloužeš se"

Kloužeš se...

Proč myslím na naši společnou minulost?
Tvá tvář mě děsí - navždy a vždy
Snění o našich společných časech
Tvá krása mě děsí, navždy a vždy

"Ze všech zářivých hvězd - záříš ty nejvíce"

Proč myslím na naši společnou minulost?
Tvá tvář mě děsí - navždy a vždy
Snění o našich společných časech
Tvá krása mě děsí, navždy a vždy

V mých snech jsme stále spolu
Navždy a vždy...

Prosím, nech mě spát, navždy - a vždy
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy