Texty písní Dark Funeral Attera Totus Sanctus Final Ritual

Final Ritual

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Long have I waited, and long have I lain here alone.
Cold and starving in the dark.
Moment by moment I am drifting closer,
To the land of the dead.

An incessant noise echoes in my skull,
It twines and vibrates down my spine.
Fanning out to the raw endings of my nerves.

The noise grows louder, its source looming closer
In a tightening spiral.
The center can not hold, things fall apart.
It takes all the strength I have just to open my eyes.

Is this really what dying feels like?

Ritual begins when the moon are at crest,
And I call for the ancients to guide me through the gates.
The silver-moon white blade so cold against my skin,
And the warm crimson blood glistening in the dark.

I am sealed in my own tomb,
After nine days of fast,
The ritual will begins long and painful it will be,
And most likely I will not come out alive...
But I made up my mind,
There is no turning back now.
The utter destruction of light,
The end of my life.

Ritual begins when the moon are at crest,
And I call for the ancients to guide me through the gates.
The silver-moon white blade so cold against my skin,
And the warm crimson blood glistening in the dark.
I have formed my intensions,
The shadows gather, thickening the air.
I submit myself to the darkness,
And I throw myself, into the abyss.

Ritual begins...

Is this really what dying feels like?

Ritual begins when the moon are at crest,
And I call for the ancients to guide me through the gates.
The silver-moon white blade so cold against my skin,
And the warm crimson blood glistening in the dark.
I have formed my intensions,
The shadows gather, thickening the air.
I submit myself to the darkness,
And I throw myself, into the abyss.

I offer thee, my flesh and blood.
Guide me through the gates.
Grant to me, eternal life.
The ultimate sacrifice.
Dlouho jsem čekal a dlouho tu ležím sám.
Chladný a hladovějcí v temnotě
Chvilku za chvilkou se přibližuji
Zemi mrtvých.

Neustálé ozvěny hluku v mé lebce
Vibruje a běhá mi mrazem po zádech.
Rozdělujíc se v konečcích mých nervů.

Hluk je hlasitější, jeho hluk přichází blíže
V úzké spirále
Nezadržitelný střed, věci se hroutí
Bere všechnu síolu a já musím otevřít oči

Opravdu je takovýhle pocit umírání?

Rituál začal za úplňku
A já volám staré národy, aby mě chránili u bran
Stříbrný měsíc s bílou čepelí tak chladnou oproti mé kůži
A teplá karmínová krev lesknoucí se v temnotě

Ležím ve vlastní hrobce
Po deseti dnech horlivosti
Rituál je bude dlouhý a bolestivý
Raději bych z toho nevyváznul živý
Však rozhodl jsem se
A není návratu
Destrukce světla
Konec mého života

Rituál začal za úplňku
A já volám staré národy, aby mě chránili u bran
Stříbrný měsíc s bílou čepelí tak chladnou oproti mé kůži
A teplá karmínová krev lesknoucí se v temnotě
Zformoval jsem svou sílu
Stíny mě obklopují, zhušťují vzduch
Vzdal jsem se temnotě
A odhodil se do propasti

Rituál začal...

Opravdu je takovýhle pocit umírání?

Rituál začal za úplňku
A já volám staré národy, aby mě chránili u bran
Stříbrný měsíc s bílou čepelí tak chladnou oproti mé kůži
A teplá karmínová krev lesknoucí se v temnotě
Zformoval jsem svou sílu
Stíny mě obklopují, zhušťují vzduch
Vzdal jsem se temnotě
A odhodil se do propasti

Nabízím ti mé maso a krev
Veď mě přes brány
Daruj mi věčný život
Konečná oběť.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy