Texty písní David Bowie Earthling Telling Lies

Telling Lies

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Gorgeous girls are bound to meet
To talk of stars and kings and feet
Through the chromosomes of space and time
Me, I'm fast like bad infection
Gasping for my resurrection
Swear to me in times of war and stress
Telling lies, telling lies
Telling lies, telling lies
Telling lies
(Oh, ah, visionary, oh, ah, missionary)
Telling lies
(Feels like somethings gonna happen this year)
Telling lies
(Oh, ah, visionary, oh, ah, missionary)
Telling lies
(Feels like somethings gonna happen this year)
Shadow falls in shrinking smiles
See me poised at the happy games
Standing in the mouth of all that's pure
Come straggling in your tattered remnants
You come to me with tears and blame
I'm your future, I am tomorrow, I am the end
Telling lies, telling lies
Telling lies, telling lies
Telling lies
(Oh, ah, visionary, oh, ah, missionary)
Telling lies
(Feels like somethings gonna happen this year)
Telling lies
(Oh, ah, visionary, oh, ah, missionary)
Telling lies
(Feels like somethings gonna happen this year)
...
Nádherné dívky jsou povinny se sejít
Hovořit o hvězdách a králích a nohou
Skrz chromozomy vesmíru a času
Já, já jsem rychlý jako škodlivá infekce
Prahnoucí po svém vzkříšení
Přísahej mi v dobách války a stresu
Říkajíc lži, říkajíc lži
Říkajíc lži, říkajíc lži
Říkajíc lži
(Oh, ah, vizionář, oh, ah, misionář)
Říkajíc lži
(Cítí, že se něco v tomto roce stane)
Říkajíc lži
(Oh, ah, vizionář, oh, ah, misionář)
Říkajíc lži
(Cítí, že se něco v tomto roce stane)
Stín upadá do zmenšujících se úsměvů
Vidíš mě připraveného ve veselých hrách
Stojíš v ústí všeho, co je čiré
Přicházíš roztroušený ve svých potrhaných zbytcích
Přicházíš ke mně v slzách a dešti
Jsem tvá budoucnost, jsem tvůj zítřek, jsem konec
Říkajíc lži, říkajíc lži
Říkajíc lži, říkajíc lži
Říkajíc lži
(Oh, ah, vizionář, oh, ah, misionář)
Říkajíc lži
(Cítí, že se něco v tomto roce stane)
Říkajíc lži
(Oh, ah, vizionář, oh, ah, misionář)
Říkajíc lži
(Cítí, že se něco v tomto roce stane)
...
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy