Texty písní David Cook David Cook [Deluxe Edition] Light On

Light On

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Never really said too much
Afraid it wouldn’t be enough
Just try to keep my spirits up
When there’s no point in grieving
Doesn’t matter anyway
Words could never make me stay
Words will never take my place
When you know I’m leaving

Chorus:
Try to leave a light on when I’m gone
Something I rely on to get home
One I can feel at night
A naked light, a fire to keep me warm
Try to leave a light on when I’m gone
Even in the daylight, shine on
And when it’s late at night you can look inside
You won’t feel so alone

You know we’ve been down that road
What seems a thousand times before
My back to a closing door and my eyes to the seasons
That roll out underneath my heels
And you don’t know how bad it feels
To leave the only one that I have ever believed in

Chorus:
Try to leave a light on when I’m gone
Something I rely on to get home
One I can feel at night
A naked light, a fire to keep me warm
Try to leave a light on when I’m gone
Even in the daylight, shine on
And when it’s late at night you can look inside
You won’t feel so alone

Sometimes it feels like we’ve run out of luck
When the signal keeps on breaking up
When the wires cross in my brain
You’ll start my heart again
When I come along

Chorus:
Try to leave a light on when I’m gone
Something I rely on to get home
One I can feel at night
A naked light, a fire to keep me warm
Try to leave a light on when I’m gone
Even in the daylight, shine on
And when it’s late at night you can look inside
You won’t feel so alone
Nikdy opravdu neřekla tak moc
Obávající se, že to nebude stačit
Prostě se pokoušet držet dobrou náladu
Když nemá smysl se trápit
Stejně to nemá cenu
Slova mě nikdy nepřesvědčí zůstat
Slova nikdy nezaujmou mé místo
Když víš, že odcházím

Refrén:
Zkoušet nechat rozsvícené světlo když jsem pryč
Spoléhám se na něco, co mě dostane domů
Jediné, co mohu v noci cítit
Jasné světlo, oheň, který mě ohřeje
Zkoušet nechat rozsvícené světlo když jsem pryč
Jen v denním světle svítí
A když je pozdě v noci, můžeš se podívat dovnitř
Nebudeš se cítit tak sama

Ty víš, že jsme šli touhle silnicí dolů
Zdá se, že tisíckrát předtím
Vracím se zpět k zavírání dveří a sledování ročních období
Ty se rozvinou pod mými patami
A ty nevíš jak špatně se cítím
Když odcházím od jediné, které jsem vůbec věřil

Refrén:
Zkoušet nechat rozsvícené světlo když jsem pryč
Spoléhám se na něco, co mě dostane domů
Jediné, co mohu v noci cítit
Jasné světlo, oheň, který mě ohřeje
Zkoušet nechat rozsvícené světlo když jsem pryč
Jen v denním světle svítí
A když je pozdě v noci, můžeš se podívat dovnitř
Nebudeš se cítit tak sama

Někdy to vypadá, že jsme vyběhli ven ze štěstí
Když se znamení rozbíjejí
Když se dráty kříží v mém mozku
Ty začneš s mým srdcem znovu
Když půjdu s tebou
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy