Texty písní David May Facebook Love

Facebook Love

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I’ve met the scene a girl in a my life I do before
Her eyes, her lips, her face, that’s all I ever wanted
And this is how all went
She added me as a friend, I accepted ...
And now into her profile, just to check her things and all that I could say was wow, wow, wow

My Facebook love, she was my first Facebook love
My Facebook love, she was my first Facebook love

Now I got to check if the girl is online, yeah, yeah, she is
I gotta make the first step and I hope she’s gonna write back
This is how the story goes on
How you doing, where you’re from?
You look so beautiful to me, cause I went into your profile
And I saw your pics and all that I could say was wow, wow, wow

My Facebook, My Facebook love, she was my first Facebook love
My Facebook love, she was my first Facebook love
My Facebook love, she was my first Facebook love
My Facebook love, she was my first Facebook love
My Facebook love, she was my first Facebook love
Jsem se setkal na scénu dívka v mém životě mám před
Její oči, rty, tváře, to je vše, co jsem kdy chtěl
A to je, jak všichni šli
Dodala mě za přítele, jsem přijal ...
A teď se jí do profilu, jen zkontrolovat své věci a všechno, co bych mohl říct, byl wow, wow, wow

My Facebook láska, ona byla moje první láska Facebooku
My Facebook láska, ona byla moje první láska Facebooku

Teď mám zkontrolovat, zda dívka je on-line, jo, jo, ona je
Já to musím udělat první krok a doufám, že se jí bude psát zpátky
To je jak příběh pokračuje
Jak se máš, odkud jste?
Vypadáš tak krásně na mě, protože jsem šel do vašeho profilu
A viděl jsem vaše fotky a všechno, co bych mohl říct, byl wow, wow, wow

My Facebook, My Facebook láska, ona byla moje první láska Facebooku
My Facebook láska, ona byla moje první láska Facebooku
My Facebook láska, ona byla moje první láska Facebooku
My Facebook láska, ona byla moje první láska Facebooku
My Facebook láska, ona byla moje první láska Facebooku
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy