Texty písní Dead Man's Bones Dead Man's Bones Dead Man's Bones

Dead Man's Bones

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Dig a hole,
in the middle of the street.
Dig it down,
Dig it down,
Six - feet - deep.

You should know,
what's really going down, below.
Dressed in their best clothes,
there are rows & rows & rows,

Of dead man's bones!
I'm talkin' 'bout dead man's bones!
Wherever you go,
take a look at your feet,
& down six feet deep
there's dead man's bones!

Bones! Bones! Bones, bones, bones, bones!

Dig 'em up, (Dig 'em up)
Dig 'em up, (Dig 'em up)
Take 'em home (Take 'em home)
Take 'em home (Take 'em home)
They've been livin' (They've been livin')
Six -feet - deep!

You should know,
for when down you go (Down you go!)
Dressed in their best clothes,
there are rows & rows & rows!

In the basement! (In the basement)
In the schoolhouse!
In the pavement!
In the water!
It's a sound, (underground!)
there's a sound! (underground!)
Six - feet - deep!

You should know,
that the world was built on bones.

Wherever you go,
take a look at your feet
down six feet deep
there's dead man's bones!
Bones! Bones! Bones, bones, bones, bones!
Vykopat díru,
uprostřed ulice.
Kopat ji,
Kopat ji,
Šest - stop - hluboko.

Měli byste vědět,
co se opravdu děje dole, dole.
Oblečených, ve svých nejlepších šatech,
existují řady a řady a řady

Kosti z mrtvých!
Řeším kosti mrtvých!
Kamkoli jdete,
podívejte se na nohy,
a v hloubce šesti stop
jsou kosti mrtvých!

Kosti! Kosti! Kosti, kosti, kosti, kosti!

Vykopat je, (vykopat je)
Vykopat je, (vykopat je)
Vzít je domů (vzít je domů)
Vzít je domů (vzít je domů)
Oni byli živí (oni byli živí)
Šest - stop - hluboko!

Měli byste vědět,
když půjdete dolů (půjdete dolů!)
Oblečených v nejlepších šatech,
existují řady a řady a řady!

V suterénu! (V suterénu)
Ve škole!
V dlažbě!
Ve vodě!
To je zvuk, (suterén!)
tamten zvuk! (suterén!)
Šest - stop - hluboko!

Měli byste vědět,
že svět byl postaven na kostech.

Kamkoli jdete,
podívejte se na nohy
šest stop hluboko
jsou kosti mrtvých!
Kosti! Kosti! Kosti, kosti, kosti, kosti!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy