Texty písní Dead Man's Bones Dead Man's Bones Werewolf Heart

Werewolf Heart

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

You'd look nice in a grave.
I smile at the moon; death is on my face
And if you wait too long,
Then you'll never see the dawn again

"My skull is full of sunken ships,
My heart's a prisoner to my ribs,
We're flesh & bone when we're all alone,
But together, forever, we'll live"

There's gold in my heart,
But the winds took my sails through the dark,
And if you wait too long,
then you'll never see the dawn again.

"He filled my heart, I did my best.
But without the sun, I'm only shadows in a dress.
'Cause if the full moon comes, our love is done,
So forever, towards dark, we rise"
V hrobě ti to sluší.
Usmál jsem se na měsíc, smrt ve tváři
A když budeš čekat příliš dlouho,
Pak už nikdy znovu neuvidíš svítání

"Moje lebka je plná potopených lodí,
Mé srdce je vězněno žebry,
Jsme maso a kosti, když jsme úplně sami,
Ale spolu, navždy, budeme žít "

Tam je to zlato, v mém srdci,
Ale vítr žene mi plachty tmou,
A pokud budeš čekat příliš dlouho,
pak už nikdy znovu neuvidíš svítání

"Naplnil mé srdce, snažila jsem se.
Ale bez slunce, jsem jen stíny v šatech.
Protože když je měsíc v úplňku, žije naše láska,
Navždy, díky tmě, povstaneme "
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy