Texty písní Death by Stereo Death Is My Only Friend Forever And A Day(2009)

Forever And A Day(2009)

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Did you ever wonder, will I make it through this night?
Did you ever wonder, will I live for sacrifice?
Have you ever wondered, will I ever see the light?
Have you ever wondered, can I live another life?
Can I live another life?

I can't take away this fever, I can't take away the pain,
But I will fight with you forever, forever and a day
I can't face this world on my own, I keep on searching for your face,
I promise that we'll live forever, forever and a day

And in your darkest hour, you bleed without a knife,
Your searching losing power, your whole life has been a fight,
You keep on giving selflessly, the world keeps on taking selfishly,
You keep it bottled up inside, feel the sting, lets take another ride

I can't take away this fever, I can't take away the pain,
But I will fight with you forever, forever and a day
I can't face this world on my own, I keep on searching for your face,
I promise that we'll live forever, forever and a day

Am I alone inside this glass box, I can't shatter from inside?
Can you tell me, can you tell me, will we make it out alive?
Come on, come on, let's take another ride,

And in your darkest hour, you bleed without a knife,
Your searching losing power, your whole life has been a fight,
You keep on giving selflessly, they keep on taking selfishly,
You keep it bottled up inside, feel the sting, take another ride

Let's take another ride, yeah,
Forever, forever, forever,
Forever, forever, forever,
Day, forever and a day, day
Přemýšlíš někdy, udělám to tuto noc?
Přemýšlíš někdy, žil bych za obětavost?
Přemýšlel jsi někdy, uvidím někdy světlo?
Přemýšlel jsi někdy, mohu žít jiný život?
Mohu žít jiný život?

Nemohu se zbavit této horečky, nemohu se zbavit
bolesti,
Ale já budu bojovat s tebou navždy, navždy a den
Nemohu čelit tomuto světu sám, stále hledám tebe
Slibuji, že budeme žít navždy, navždy a den

A v nejtemnější hodinu krvácíš bez nože,
Ztrácíš sílu v hledání, celý tvůj život je jen boj
Stále jsi nezištný, celý svět je sobecký
Necháš si to uvnitř naplněné, cítit to bodání, vyberme si jinou cestu

Nemohu se zbavit této horečky, nemohu se zbavit
bolesti,
Ale já budu bojovat s tebou navždy, navždy a den
Nemohu čelit tomuto světu sám, stále hledám tebe
Slibuji, že budeme žít navždy, navždy a den

Jsem sám ve skleněné krabici, nemohou se uvnitř rozbít?
Můžeš mi říct, můžeš mi říct, dostaneme se odtud živý?
Pojď, pojď, vyberme si jinou cestu

A v nejtemnější hodinu krvácíš bez nože,
Ztrácíš sílu v hledání, celý tvůj život je jen boj
Stále jsi nezištný, celý svět je sobecký
Necháš si to uvnitř naplněné, cítit to bodání, vyberme si jinou cestu

Vyberme si jinou cestu
Navždy,navždy,navždy
Navždy,navždy,navždy
Den,navždy a den,den
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy