Texty písní Delerium A poem for Byzantium

A poem for Byzantium

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

unforbidden shadows of you formed yesterday
I ran away to a room here on the bay
interrupted life again, another new beginning
where the silence echoes you're no longer with me

here and now, I feel that I'm embracing freedom
even though I may be alone, but that's ok

through the darkness I would walk in the streets
confessions never seemed to provide me with a release
held me down and tried to cure me tried to give me reason
but nothing could separate this burdened mind from me

here and now, I feel that I'm embracing freedom
even though i may be alone, but that's ok
and looking out to a different sky will disengage me
absence is never the answer, I know, but it serves as my shade

I do not seek and do not intend to find
a calmer ocean or a sun that will never rise
my world will never change and time will bring you to my thoughts
and I'll move on and then forget you all over again
moving on, I can forgive you all over again

here and now, I feel that I'm embracing freedom
even though I may be alone, but that's ok
and looking out onto a different sky it seems so easy
absence is never the answer, I know, but it serves as my shade
Nezakázané stíny tebe se včera utvořily
utekla jsem do tohoto pokoje v zátoce
znovu přerušila život, další nový začátek
kde ticho se vrací ozvěnou, ty už nejsi se mnou

Tady a teď, cítím, že objímám svobodu
dokonce i když smím být sama, ale to je v pořádku

I přes tmu bych chodila ulicemi
přiznání se nikdy nezdála, že by mi zajistila
osvobození
držel jsi mě dole a snažil ses mě léčit, dát mi
důvod
ale nic nemůže ode mě oddělit tuto zatíženou mysl

Tady a teď, cítím, že objímám svobodu
dokonce i když smím být sama, ale to je v pořádku
a dívám se ven na jinou oblohu, vyprostí mě
nepřítomnost není nikdy odpověď, já vím, ale slouží
mi jako stín

Nehledám a nepředpokládám, že najdu
klidnější oceán nebo slunce, co nikdy nevyjde
můj svět se nikdy nezmění a čas tě přinese
do mých myšlenek
a půjdu dál a pak zase zapomenu všechno o tobě
jdu dál, můžu ti zase všechno odpustit

Tady a teď, cítím, že objímám svobodu
dokonce i když smím být sama, ale to je v pořádku
a dívám se ven na jiné nebe, zdá se to tak
snadné
nepřítomnost není nikdy odpověď, já vím, ale slouží
jako můj stín
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy