Texty písní Delerium Innocente

Innocente

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

You can't see my eyes
You can't see my eyes
They don't see yours
Hear me when I say
They don't mind at all

It's the rain that I hear coming
Not a stranger or a ghost
It's the quiet of a storm approaching
That I fear the most
It's the pain that I hear coming
The slightest crystal tear, drops to the ground
In silence, when my love is near.
Darling, when did you fall? When was it over?
Darling when? When did you fall? When was it over?

It's marching through my door now
The stony cold of lonesome
A bell tolls for my heart and then my lonesome song begins
It's marching through my door now
The stony cold of lonesome
A bell tolls for my heart and now my lonesome song begins

Darling, when did you cry? I couldn't hear you
Darling when? When did you cry? I couldn't hear you

I suppose it is the price of falling in love
I suppose it is the price of falling in love

It's the rain that I hear coming
Not a stranger, not a ghost
Of the quiet of a storm approaching
That i fear the most
It's the pain that i hear coming

The slightest crystal tear drops to the ground
In silence when my love is near
It's marching through my door now the stony cold of lonesome
A bell tolls for my heart and now my lonesome song will end

Darling when did we fall? When was it over?
Darling when? When did we fall? When was it over?

I suppose it is the price of falling in love.
(4x)
I fear that it's the price of falling in love.
Nemůžeš vidět moje oči
nemůžeš vidět moje oči
oni nevidí tvoje
poslouchej mě, když říkám
jim to vůbec nevadí

To je déšť co slyším přicházet
ne cizinec nebo duch
je to ticho blížící se bouře,
které se nejvíc bojím
To je bolest co slyším přicházet
nejlehčí křišťálové slzy padají na zem
v tichu, když moje láska je nablízku
Miláčku, kdy jsi padl? Kdy to skončilo?
Miláčku, kdy? Kdy jsi padl? Kdy to skončilo?

Pochoduje to teď skrz moje dveře
kamenný chlad samoty
zvon zvoní pro mé srdce a pak moje píseň
mojí samoty začíná
Pochoduje to teď mými dveřmi
kamenný chlad samoty
zvon zvoní pro mé srdce a nyní moje píseň
samoty začíná

Miláčku, kdy jsi plakal? Neslyšela jsem tě.
Miláčku, kdy? Kdy jsi plakal? Neslyšela jsem tě

Předpokládám, že to je cena za zamilování
předpokládám, že to je cena za zamilování

To je déšť co slyším přicházet
ne cizinec, ne duch
Ticho bouře se přibližuje,
které se nejvíc bojím
To je bolest, kterou slyším přicházet

Nejlehčí křišťálové slzy padají na zem
v tichu, když moje láska je nablízku
Pochoduje to teď mými dveřmi
kamenný chlad samoty
zvon zvoní pro mé srdce a teď moje píseň
samoty skončí

Miláčku, kdy jsme padli? Kdy to skončilo?
Miláčku, kdy? Kdy jsme padli? Kdy to skončilo?

Předpokládám, že to je cena za zamilování
4x
Bojím se, že je to cena za zamilování.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy