Texty písní Delerium Touched

Touched

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

You are my angel and i believe that you were sent from above
Showing me guidance with unconditional love
And i know that it's true

You are my best friend, i can't believe that you came into my
Life
Giving me strength and i feel so safe in your arms
I will come to no harm

Chorus
Every time you go away, i will follow you
When you're running scared
And you hide away
I'm right beside you
I am there
I have never been touched like this by another
Or moved or kissed or loved by my lover
Like you love me

You are my angel and i thank god that you came into my life
You are one thing i see when i close my eyes
I'm in the dark of the night

Chorus

You take me down and bring me back again (x2)
Take me down
Jsi můj anděl a já věřím, že jsi sem byl seslán zhůry
ukazuješ mi vedení s bezvýhradnou láskou
a já vím, že je to pravda

Jsi můj nejlepší přítel a nemůžu uvěřit, že jsi
přišel do mého
života
dáváš mi sílu a já se cítím tak v bezpečí ve tvé náruči
nepřijdu k žádné úhoně

Chorus
Pokaždé, když jdeš pryč, budu tě následovat
když utíkáš vystrašená
a schováš se
jsem přímo vedle tebe
jsem tam
takhle se mě nikdo nedotýkal
nebo nedojímal nebo nelíbal nebo nemiloval ani můj milenec
tak jak mě miluješ ty

Jsi můj milenec a já děkuji bohu, že jsi přišel
do mého života
jsi jediná věc, kterou vidím, když zavřu oči
jsem v temnotě noci

Chorus

Bereš mě dolů a přivádíš znovu zpět (2x)
bereš mě dolů
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy