Texty písní Delilah Inside My Love

Inside My Love

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Two people, just meeting, barely touching each other
Two spirits, greeting, tryna carry each further
Two people, just meeting, barely touching each other
Two spirits, greeting, tryna carry each further

Cause You are one, and I am another
We should be, one inside each other

You can see inside me, You can see inside me
Do you wanna ride
You can see inside me, You can see inside me
Do you wanna ride

Two strangers, not strangers
Only lacking the knowing
So willing, feeling
Infinite growing

Cause You are one, and I am another
We should be, one inside each other

You can see inside me, You can see inside me
Do you wanna ride,
You can see inside me, You can see inside me
Do you wanna ride, inside my love

Inside my love ...
Inside my love ...
Inside my love ...
Dvaja ľudia, len stretnutie, sotva sa vzájomne dotýkajú
Dve duše, pozdrav, skúšať zniesť ďalšie
Dvaja ľudia, len stretnutie, sotva sa vzájomne dotýkajú
Dve duše, pozdrav, skúšať zniesť ďalšie

Ty si jeden a ja som iná
Mali by sme byť jedno navzájom

Môžeš vidieť do mňa, môžeš vidieť do mňa
Chceš sa viesť
Môžeš vidieť do mňa, môžeš vidieť do mňa
Chceš sa viesť

Dvaja cudzinci, žiadni cudzinci
Len chýbajúce znalosti
Tak doprovoľne, citlivo
Nekonečne rastúco

Ty si jeden a ja som iná
Mali by sme byť jedno navzájom

Môžeš vidieť do mňa, môžeš vidieť do mňa
Chceš sa viesť
Môžeš vidieť do mňa, môžeš vidieť do mňa
Chceš sa viesť

Uprostred mojej lásky ...
Uprostred mojej lásky ...
Uprostred mojej lásky ...
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy