Texty písní Destiny's Child 8 Days of Christmas Do You Hear What I Hear

Do You Hear What I Hear

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Do you hear what I hear
Do you hear what I hear

Said the night wind to the little lamb,
Do you see what I see
Way up in the sky, little lamb,
do you see what I see
A star, a star, dancing in the night
With a tail as big as a kite
With a tail as big as a kite

Said the little lamb to the shepherd boy,
Do you hear what I hear
Ringing through the sky, shepherd boy,
Do you hear what I hear
A song, a song, high above the trees
With a voice as big as the sea
With a voice as big as the sea

Everyone, come together
Pray together, stay together
Celebrate the coming other king
All my sisters, all my brothers
Come together, love one another
Join me now, every voice and sing

Said the shepherd boy to the mighty king,
Do you know what I know
In your palace warm, mighty king,
Do you know what I know
A Child, a child shivers in the cold
Let us bring him silver and gold
Let us bring him silver and gold
The Child, the Child, sleeping in the night
He will bring us goodness and light
He will bring us goodness and light

Everybody, come together
Pray together, stay together
Everybody, come together
Stay together, celebrate together
Everybody, come together
Pray together, stay together
Everybody, come together
Stay together, celebrate together
Slyšíš to samé, co já?
Slyšíš to samé, co já?

Řekla jsem, že noční vítr rozfoukává beránky
Vidíš to, co já?
Nahoře na nebi, malá ovečka
Vidíř to, co vidím já?
Hvězda, hvězda, tancuje celou noc
S ohonem, jako má papírový drak
S ohonem, jako má papírový drak

Řekla jsem, že je to ovečka jednoo pastýře
Slyšíš to samé, co já?
Zvoní na nebi, pastýř
Slyšíš to samé, co já?
Píseň, píseň, nahoře nad stromy
S hlasem silným jako moře
S hlasem silným jako moře

Všichni, sejděme se
Modleme se, zůstaňme spolu
Oslavme příchod dalšího krále
Všechny mé sestry, všichní mí bratři
Sejděme se, milujme své bližní
Přidejte se ke mně, všechny hlasy zpívají

Řekl pastýř mocnému králi
Víš to, co vím já?
Ve tvém teplém paláci, mocný králi
Víš, co vím já?
Dítě, dítě se třese zimou
Nechte nás mu přinést stříbro a zlato
Nechte nás mu přinést stříbro a zlato
Dítě, dítě, v noci spí
Nám přinese laskavost a světlo
Nám přinese laskavost a světlo

Všichni, sejděme se
Modleme se, zůstaňme spolu
Všichni, sejděme se
Zůstaňme spolu, oslavujme spolu
Všichni, sejděme se
Modleme se, zůstaňme spolu
Všichni, sejděme se
Zůstaňme spolu, oslavujme spolu
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy