Texty písní Destiny's Child Destiny Fulfilled Free

Free

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Wait a minute, wait a minute
I think I got to take some time and clear my mind cause if I don't I might (scream)
Scream out loud in a little bit
I'm a tell you what I'm talking about Ladies (Ladies, ladies)
If you know what I mean
When you in love you give your everything
(I'm tired of that happening)
This time is for you and me
You been doing you
I'm goin' do me
Ladies help me sing it

[Pre-Refrén]
You steady telling lies
I stayed and pacified
While I kept denying the truth
You always here and there
Finally I don't care
I'm going to keep it real with you

[Refrén]
Ain't no feeling like being free
When your mind's made up
And your hearts in the right place, yeah
Ain't no feeling like being free
When you've done all you could
But what's misunderstood
(It's all good, it's all good)
Ain't no feeling like being free
I'm like an eagle set free
And finally I'm looking out for me
Ain't no feeling like being free
Cause my mind's made up
And my heart is in the right place, yeah

[Verse 2- Beyonce]
Hold 'em up, wait a second
I got to get something off my chest
My happiness was our happiness, I lived and (breathed)
You and all your needs
Let me speak, it's best I do what's best for me
Now ladies, (ladies)
I got my mind back
I been there and done that (no looking back no)
Oh, this time is for me
If you been doing you
I'm going to do me
I'm free

[Pre-Refrén 2]
Time is of the essence
And it's much too short to waste another minute on you
While you steady trying to hide
I'm packing saying bye
Thought you were my dream come true

[Repeat Refrén]
[Bridge (Kelly)]
No it ain't easy being left out (no)
Or being forgotten about (being forgotten about)
You don't deserve my love (my love)
I've had enough set me free (free)

[Repeat Refrén]

Can I get some loving (mmm)
Can I get some time (mmm)
Loving in the morning (Yeah)
And in the midnight hour (baby,baby)
I gave you everyting you wanted (wanted)
I gave you everything you needed (mmm)
But you just didn't do right (no,no)
So baby I'm leaving
It feels good to be free
Počkej chvíli, počkej chvíli
Myslím, že si vezmu nějaký čas a ujasním si to v hlavě, protože když to neudělám, budu možná (řvát)
Nahlas křičet v malé chvíli
Řeknu vám, o čem mluvím, dámy (dámy, dámy)
Pokud víš, co tím myslím
Když jsi zamilovaný, dáváš tomu všechno
(Jsem z těch příhod unavená)
Tahle chvíle je pro tebe a mě
Pracoval jsi na sobě
Já zapracuju na sobě
Dámy, pomozte mi to zazpívat

Předrefrén
Pořád mi lžeš
Jsem ustálená a klidná
Zatímco jsem popírala pravdu
Vždycky jsi tady i tam
Konečně se o to nemusím starat
Chci to s tebou proměnit v realitu

Refrén
Nemám pocit svobody
Když se rozhoduješ
A tvé srdce je na správném místě, yeah
Žádné pocity volnosti
Když uděláš všechno, co můžeš
Ale co zůstalo nepochopeno
(Všechno je dobré, všechno je dobré)
Žáné pocity volnosti
Jsem jako orel na svobodě
A konečně se po mě poohlížíš
Žádné pocity svobody
Protože jsem se už rozhodla
A mám srdce na pravém místě, yeah

2. sloka Beyonce
Vydrž chvíli, počkej
Musím něco dostat pryč z hrudi
Moje štěstí bylo naše štěstí, žila jsem a (dýchala jsem)
Ty a všechny tvé potřeby
Nech mě mluvit, je to to nejlepší, co můžu udělat, aby to pro mě bylo co nejlepší
Teď, dámy (dámy)
Beru si svůj názor zpět
Byla jsem tady a udělala to (neohlížej se, ne)
Oh, tahle chvíle je moje
Udělala jsem to pro tebe
Udělám to i pro sebe
Jsem svobodná

Předrefrén 2
Tohle je podstata
A je je to příliš krátké na to, abych s tebou promarnila další minutu
Zatímco se pořád snažíš schovat
Chystám se říct čau
Myslela jsem si, že sji můj sen měnící se v realitu

Opakovat Refrén
Mezihra Kelly
Ne, není jednoduché být stranou (ne)
Nebo být zapomenut (být zapomenut)
Nezasloužíš si mou lásku (mou lásku)
Už toho bylo dost, nech mě jít (jít)

Opakovat refrén

Můžu dostat trochu lásky (mmm)
Můžu dostat trochu času (mmm)
Milování po ránu (Yeah)
A v půlnoční hodinu (zlato, zlato)
Ti dám všechno, co chceš (chceš)
Dám ti všechno, co potřebuješ (mmm)
Ale nemůžu se zachovat správně (ne, ne)
Tak, zlato, já odcházím
Být volný je skvělý pocit
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy