Texty písní Destiny's Child Destiny's Child Bridges

Bridges

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I'll be the bridge you can use to
Whenever you need to

Refrén :

I'll be the bridge you can use to
Whenever you need to
Get over problems in your way
And I will pick you up
Over mountains high
Together we'll walk over the bridge

There's a place where you can go
Lay your head down comfortable
And its always there for sure
Don't you know
And it comes as no surprise
Mountains that you must climb
Sit back don't run away
Have no shame

There's no wrong (there's no wrong)
There's no right (no right)
Its only you and how you treat your life
See baby if the road you choose
Don't work for you
You know I'll be your rescue

Refrén

Like a diamond shinin' bright
You see you're young and flyin' high
Big dreams of having things in your eyes
You thought it all making cash
But that small means never last
How'd you throw it all away
Hear me say
Let me take you far away
Be sure to find your destiny
And you know without a doubt
That I will be your bridge out
Budu most, který můžeš použít
Kdykoli budeš potřebovat

Refrén

Budu mostem, který můžeš použít
Kdykoli budeš potřebovat
Přejít překážky, které se ti postavily do cesty
A já tě zvednu nahoru
Nad vysoké hory
Společně přejdeme přes most

Je místo, kam můžeme jít
Phodlně si slož hlavu
A je tady vždycky jisté
Copak nevíš
A přichází to bez překvapení
Hory, na které musíš vyšplhat
Sedni si, neutíkej
Nestyď se

Není tu nic špatného (nic špatného)
Není tu nic správného (nic správného)
Jsi to jenom ty a způsob, jakým nakládaš se svým životem
Dívej se, zlato, pokud cesta, kterou si vybereš
Nebude pracovat pro tebe
Víš, že budu tvá záchrana

Refrén

Jako jasně se lesknoucí diamanty
Vidíš, že jsi mladý a letíš vysoko
Velké sny o vlastnění věcí ve tvých očích
Myslíš, že ti to všechno vydělá peníze
Ale ten malý význam nikdy nepřetrvá
Jak jsi to mohl všechno zahodit?
Slyšíš mě říkat
Nech mě tě vzít daleko odsud
Buď si jistý, že najdu tvůj osud
A ty bez pochyb víš
Že budu tvým mostem ven
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy