Texty písní Diana Ross Missing You

Missing You

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Since you've been away
I've been down and lonely
Since you've been away
I've been thinking of you
Trying to understand
The reason you left me
What were you going through?
I'm missing you
Tell me why the road turns
Ooh ooh
I'm missing you
Tell me why the road turns
As I look around
I see things that remind me
Just to see you smile
Made my heart fill with joy
I'll still recall
All those dreams we shared together
Where did you run to, boy?
I'm missing you
Tell me why the road turns
Ooh ooh
I'm missing you
Tell me why the road turns
Sometimes I've wondered
I didn't understand
Just where you were trying to go
Only you knew the plan
And I tried to be there
But you wouldn't let me in
But now you've gone away boy
I feel so broken hearted
I knew the day we started
That we were meant to be
If only you'd let me!
I've cried so many tears
Gotta face now all my fears
We let time slip away
I need you boy
Here today!
There was so much you gave me
To my heart
To my soul
There was so much of your dreams
That were never told
You had so much hope
For a brighter day
Why were you my flower
Plucked away
I'm missing you
Tell me why the road turns
Ooh ooh
I'm missing you
Tell me why the road turns
Vzhledem k tomu, že jste byli pryč
Byl jsem dole a osamělý
Vzhledem k tomu, že jste byli pryč
Myslel jsem na tebe
Snaží pochopit
Důvodem, proč jsi mě opustila
Co jste procházejí?
I'm Missing You
Řekněte mi, proč se silnice stáčí
Ooh ooh
Postrádám tě
Řekněte mi, proč se silnice stáčí
Jak jsem se kolem
Vidím věci, které mi připomínají
Jen tě vidím úsměv
Made mé srdce naplní radostí
Budu pořád vzpomínám
Všechny ty sny jsme spolu prožili
Kde jsi běžel, chlapče?
Postrádám tě
Řekněte mi, proč se silnice stáčí
Ooh ooh
Postrádám tě
Řekněte mi, proč se silnice stáčí
Občas jsem se divil
Nechápala jsem
Právě tam, kde jste se snažili jet
Pouze jsi znal plán
A snažil jsem se být u toho
Ale vy jste mi to nedovolil v
Ale teď jsi odešel chlapec
Cítím se tak zlomené srdce
Věděl jsem, že den, kdy jsme začali
, Že jsme byli chtěl být
Kdybyste si nech mě!
Zvolal jsem tolik slz
Musím čelit nyní všechny moje obavy
Necháme času proklouznout
Potřebuji tě
Tady ještě dnes!
Tolik jsi mi dal
Do mého srdce
Na mou duši
Bylo tam tolik svých snů
, Které byly nikdy neřekla
Vy jste měli tolik naděje
Pro jasnější den
Proč jsi moje květiny
Oškubal (?)
Postrádám tě
Řekněte mi, proč se silnice stáčí
Ooh ooh
Postrádám tě
Řekněte mi, proč se silnice stáčí
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy