Texty písní Die Happy Mix On my way

On my way

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

On the map it’s just a finger step away
Don’t price with the name
and the letters that say where you are
and it’s too far

You are there and I am here
I have the sound of your voice in my ear
On the phone it sounds so near
but you’re so far

Why does it rain?
It’s falling from heaven
I give all I have
God, it’s not fair

I’m on my way
I’m on my way
To you, to you, to you
I’m on my way

Twist and fade is something I can’t understand
It’s ironic, it’s insane that I miss you right then
when my life is completely changing
when I moved away just too far

So you are there and I am here
The picture of your face in my memory
I close my eyes, you seem so near,
but you’re so far

Why does it rain?
It’s falling from heaven
I give all I have
This is not fair

I’m on my way
I’m on my way
To you, to you, to you
I’m on my way
To you, to you, to you
To you, to you, to you
I’m on my way to you

So why does it rain?
It’s falling from heaven
I give all I have
This is not fair

I’m on my way to you
(On my way) I’m on my way
(On my way) To you, to you, to you
(On my way) To you, to you, to you
(On my way) To you, to you, to you
I’m on my way, to you
I’m on my way
To you, to you, to you
To you
Na mapě je to je krůček prstem
Neceň podle názvu
a písmena řeknou kde seš
ale je to příliš daleko

Jsi tam a já jsem tady
Mám zvuk tvého hlasu v mém uchu
V telefonu to zní tak blízko
ale jsi příliš daleko

Proč prší?
Padá z nebes
Dám všechno co mám
Bože, to není fér

Jsem na své cestě
Jsem na své cestě
K tobě, k tobě, k tobě
Jsem na své cestě

Zvrat a mizení je něco co nemůžu pochopit
Je to ironie, je to šílené, že mi chybíš právě teď
když je můj život úplně změněný
když se vzdálím příliš daleko

Takže jsi tam a já tady
Obrázek tvé tváře je v mých vzpomínkách
Zavřu moje oči, vypadáš tak blízko
ale jsi příliš daleko

Tak proč prší?
Padá to z nebes
Dám všechno co mám
Bože, to není fér

Jsem na své cestě
Jsem na své cestě
K tobě, k tobě, k tobě
Jsem na své cestě
K tobě, k tobě, k tobě
K tobě, k tobě, k tobě
Jsem na své cestě k tobě

Tak proč prší?
Padá to z nebes
Dám všechno co mám
Bože, to není fér

Jsem na své cestě k tobě
(na své cestě) Jsem na své cestě
(na své cestě) Jsem na své cestě
(na své cestě) Jsem na své cestě
Jsem na své cestě k tobě
Jsem na své cestě
K tobě, k tobě, k tobě
K tobě
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy