Texty písní Dimmu Borgir Abrahadabra Born Treacherous

Born Treacherous

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

With defiance and resistance
I burn the bridges and their names
Will I ever comprehend
My own spells and games?

Let me keep my world
Let me have my slaves
They all do wonders for me
So I can leave things be
Let me keep my world
As I'm too blind to see

When I lay in bed at night - Wishing well
When I pray for recovery - Feeling hell

Suffocating in my own filth
With no fresh air to inhale

Born treacherous!

Insanity keeps me away and free
From the core of responsibility
But once the pace quickens
I'll be derived from myself
In total mind captivity
Se vzdorem a odporem
Pálím mosty a jejich jména.
Pochopím někdy
Svá vlastní kouzla a hry?

Nech mě vlastnit svět
Nech mě mít otroky
Všichni dělají zázraky pro mě
Takže můžu nechat všechno být
Dovol mi vlastnit svět
Když jsem příliš slepý, abych viděl

Když ležím v noci v posteli - si dobře přeji
Když modlím se pro obnovu - cítím peklo

Dusím se svou vlastní špínou
Bez svěžího vzduchu pro dech

Zrádný od narození !

Šílenství drží mě daleko
Od jádra odpovědnosti
Ale jednou zrychlí krok
Sám ze sebe se odvodím
V totální zajetí rozumu
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy