Texty písní Dio Intermission Sacred Heart

Sacred Heart

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

The old ones speak of winter
The young ones praise the sun
And time just slips away

Running into nowhere
Turning like a wheel
And a year becomes a day

Whenever we dream
That's when we fly
So here is a dream
For just you and I

We'll fin the Sacred Heart
Somewhere bleeding in the night
Look for the light
And find the Sacred Heart

Here we see the wizard
Staring through the glass
And he's pointing right at you

You can see tomorrow
The answer and the lie
And the things you've got to do

Oh, sometimes you never fall
And ah - You're the lucky one
But oh - Sometimes you want it all
You've got to reach for the sun

And find the Sacred Heart
Somewhere bleeding in the night
Oh look to the light
You fight to kill the dragon
And bargain with the beast
And sail into a sight

You run along the rainbow
And never leave the ground
And still you don't know why

Whenever you dream
You're holding the key
It opens the door
To let you be free

And find the Sacred Heart
Somewhere bleeding in the night
Run for the light
And you'll find the Sacred Heart

A shout comes from the wizard
The sky begins to crack
And he's looking right at you - Quick
Run along the rainbow
Before it turns to black - Attack
¨Staří mluví o zimě
Mladí chválí slunce
A čas mizí pryč

Běžet do ničeho
Točit se jako kolo
A z roků se stávají dny


Kdykoli sníme
V tu chvíli letíme
Tak tady je sen
Pouze pro tebe a mě

Najdeme posvátné srdce
Někde v noci krvácející
Hledáme světlo
A nacházíme posvátné srdce

Tady vidíme čaroděje
Dívající se přes sklo
A on ukázal přímo na tebe


Můžeš vidět zítřek
Odpovědi a lži
A věci jež máš udělat

Oh,občas si nikdy neklesnul
A ah,jsi šťastný
Ale oh,občas jsi chtěl vše
Musíš dosáhnout slunce

A najít posvátné srdce
Někde krvácející ve tmě
Oh,podívej se do světla
Budeš bojovat abys zabil draka
A nevyjednávat s bestii
A vypluješ do pohledu

Poběžíš kolem duhy
A nikdy neopustíš zemi
A stále nevíš proč

Kdykoli sníš
Tak držíš klíč
Otevírá dveře
Abys byl svobodný

Nalézni posvátné srdce
Někde krvácející ve tmě
Utíkej pro světlo
Ať nalezneš posvátné srdce

Výkřik přichází od čaroděje
Nebe začíná padat
A on se dívá přímo na tebe-rychle
Utíkej kolem duhy
Než se obrátí k temnotě-útok
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy