Texty písní Disarmonia Mundi Mind Tricks Venom Leech and the Hands of Rain

Venom Leech and the Hands of Rain

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Flawless
Your pure elitist cult looks so flawless now
The conception of annihilation
I'm a sinner without cause an aberration
Unbound
Blackness lays her wings on me
The mirror lies but I stand still
I hammer the nails inside
The burning chaos of my mind

[Chorus:]
Feel it flow
Feel it blow
Feel it rage inside your heart
Feel it turn
Feel it burn
Nothing's left to tear apart
Burn you
See me burn
You feel me burn
Beneath the rays of a colder sun
Burning ice and velvet rain
(I know I have to die for)
Falling from the liar's den
(Get rid of all this sorrow)
Begging for
The hands of rain
(You know you have to die for)
A venom leech is what I am
(Inside I feel so hollow)

Self-deceive your brain
Crawling in the corner of your brain
Impostor
Guess what I am
Guess is what I've always been
So disgusted by this world yet I feel it crawling underneath
You feed my wrath and heal my fury
Turn me to the beast I despise

Rain of glass
Nails of fear
Winds of hatred
Gather here
Cold emotions
Turn to dust
All the shit you worship
I distrust

I can't have enough of burning hatred
Shape my wings in blood and anger
I feel it flow
And serves me right
There's nothing left inside of me
Bezchybný
Tvůj pravý elitářský kult teď vypadá tak bezchybný
Představa porážky
Jsem hříšník bezdůvodné úchylky
Uvolněný
Čerň položila její křídla na mě
Zrcadlo lže, ale jsem v klidu
Zatloukám hřebíky uvnitř
Hořící chaos z mojí mysli

Ciť to plynout
Ciť to vát
Ciť to zuřit uvnitř tvého srdce
Ciť to obracet se
Ciť to hořet
Nezbylo nic, co by tě dokázalo roztrhat
Spálit tě
Vidět mě hořet
Cíť mě hořet
Pod paprsky chladnějšího slunce
Hořící led a sametový déšť
(Vím, že bych měl zemřít)
Padám z lhářského doupěte
(Zbavit se všeho toho smutku)
Prosit o
Rukami deště
(Víš, že bys měla zemřít)
Jsem jedovatá pijavice
(Uvnitř se cítím tak prázdný)

Sama podvádíš svůj mozek
Plazíš se v rohu svého mozku
Podvodník
Hádej, co jsem
Odhadni, co jsem vždycky byl
Tak znechucený tímto světem, přesto to cítim se plazit
Uvnitř
Nasyť můj hněv a vyléč moji zuřivost
Dívaš se na mne jako na zvíře, opovrhuji

Déšť ze skla
Hřebíky strachu
Větry nenávisti
Se shromažďují zde
Chladné emoce
Obrácené v prach
Všechny sračky, které uctíváš
Nedůvěřuji

Nemůžu mít dost hořící nenávisti
Tvarovat svá křídla v krvi a vzteku
Cítím to plynout
A slouží mi to dobře
Nezbylo nic uvnitř mne

(C) LinDan, 2012
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy