Texty písní Divine Heresy Bringer Of Plagues The End Begins

The End Begins

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Try to prepare yourself for, annihilation
The countdown do devastate, lies, propaganda, predictions
Catastrophic, the eminent end
The blind lead the blind, they run
With nowhere to hide, can't escape death

The time has come
For man to
Be washed away

All that he knew of life will, be deceased
The countdown has come to an end, man tearing apart at the seams
Catatonic, from what is seen
Paralysed by the sight, nightmares
Materialize, the end of time

The time has come
For man to
Be washed away
The complete extinction
No one will live

The end begins
The end begins
The end begins
The end begins

In our most desperate time
There is no one to turn to

We all fall down
We all fall down
We all fall down
We all fall down
Snažíc se připravit se na zkázu
Odpočítávání do zničení, lži, propaganda, předpovědi
Katastrofa, vynikající konec
Slepý vede slepý, oni utíkají
Není kde se schovat, namohou uniknout smrti

Čas přišel
Pro muže
Být odplaven pryč

Vše co věděl o životě bude mrtvé
Opočítávání dochází na konec, muž se trhá ve švech
Katatonie z toho, co je vidět
Paralizace pohledem, nočními můrami
Zhmotňuje se konec času


Čas přišel
Pro muže
Být odplaven pryč
Kompletní zánik
Nikdo nebude žít

Začátek začíná
Začátek začíná
Začátek začíná
Začátek začíná

V našem nejzoufalejším čase
Nikdo to nemůže změnit

Všichni padáme dolů
Všichni padáme dolů
Všichni padáme dolů
Všichni padáme dolů
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy