Texty písní Dj Tiesto Insomnia Insomnia

Insomnia

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I can't get no sleep
I can't get no sleep
I need to sleep, i cant get no sleep
I need to sleep, i cant get no sleep

Deep in the bosom of the gentle night
Is when I search for the light
Pick up my pen and start to write
I struggle, fight dark forces
In the clear moon light
Without fear... insomnia
I can't get no sleep

I used to worry, thought I was goin' mad in a hurry
Gettin' stress, makin' excess mess in darkness
No electricity, something's all over me, greasy
Insomnia please release me and let me dream of
Makin' mad love to my girl on the heath
Tearin' off tights with my teeth
But there's no release, no peace
I toss and turn without cease
Like a curse, open my eyes and rise like yeast
At least a couple of weeks
Since I last slept, kept takin' sleepers
But now I keep myself pepped
Deeper still, that night I write by candle light
I find insight, fundamental movement, uh
So when it's black this insomniac take an original tack
Keep the beast in my nature under ceaseless attack
I gets no sleep
I can't get no sleep
Nemohu se dostat bez spánku
Nemohu se dostat bez spánku
Musím spát, nemůžu dostat žádnou spánku
Musím spát, nemůžu dostat žádnou spánku

Hluboko v lůně jemné noc
Je, když jsem se hledat světlo
Vyzvednout své pero a začít psát
I boj, boj proti temným silám
V jasném světle měsíce
Bez obav ... nespavost
Nemohu se dostat bez spánku

Kdysi jsem strach, mysleli, že jsem jel 'šílený ve spěchu
Gettin 'stres, Makin' přebytek nepořádek ve tmě
Žádnou elektřinu, něco na mě, mastný
Nespavost prosím, pusť mě a nech mě snít
Makin 'šílený láskou k mé dívka na zdraví
Tearin 'off punčocháče s mými zuby
Ale není vydání, ne mír
I los a zase bez přestání
Stejně jako prokletí, otevřít oči a zvednout jako droždí
Alespoň na pár týdnů
Protože jsem poslední spal, držel Takin 'pražce
Ale teď pořád sám pepped
Ještě hlouběji, že v noci jsem napsat při svíčkách
Zjistil jsem, přehled, základní pohyb, uh
Takže když je to černý to nespavostí se původní linii
Udržujte zvíře v mé povaze pod neustálým útokem
Já dostane beze spánku
Nemohu se dostat bez spánku
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy