Texty písní DMX The Great Depression A Minute For Your Son

A Minute For Your Son

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

You got a minute for your son, Father?
I need to talk I’m so tired of trying to run, Father
Let’s take a walk I’m so sorry for whut I’ve done, Father
It ain’t my fault The devil’s been on my back lately He’s like a hawk
You never give us more than we can handle But it’s gettin hard
And I’m a strong individual But i need you, God
A lot of things that I used to I don’t wanna
Runnin tha streets like i used ta
I know i’m gonna speak the word for you one day
Up in the light -- Halleluiah!! -- on Sunday
I thank you Lord for the blessings that you gave me
And for my life the blessings taht you have saved me
and for my wife
you have carried me ‘nuff times and that’s the truth
carried me through the rough times throughout my youth
and through it that i saw you was still wit me
i was that one lost sheep and you was comin to get me

[Chorus]
lord, you got me like..... your luv got me like....
lord, you got me like.... your luv got me like....
lord, you got me like.... your luv got me like....
lord, you got me like.... your luv GOT ME LIKE....

i’m lookin at life a lil’ different now since you hugged me
and i always luved my people but now they luv me
thank you for the luv, Lord, we praise ya
Jacob, ascendents, from africa to asia
bleeding the blood of Christ over our life
Wrong or right just help us make it through the night
And we’ll shout your name in times of need
and times of joy and when we bleed
and when we are overcome with grief
you don’t have to tell me twice; i’ma take heed
and because of whut you’ve given me, i know you’ll deliver me
and i won’t drown no matter how deep the river be
you are the strength i never knew i had
kept the heart good when they told me it was bad,
all praise is due to ya, that's why I had to dedicate somethin new to ya,
thank you Father

[Chorus]

Uhhh i never knew a luv like this before
messin with the Thug Life, i missed it all
open up the doors and let me in
i’m done wit the cards so let’s begin
prayers that you give to me, i give to them
same way you live in me i live in them
life is a blessing now you got me smiling
from inside of my heart when inside it was dark
and it doesn’t rain any more only sunshine
no pain anymore.... i really luv mine
you wash away the tears with the fears
i’m happier than i’ve ever been in my life, in thirty years
you know that
one day i’ll speak the word
you know that!
when i do, i will be hear
you know that!
you have me a permanenet smile
and you know this, Father, cuz i’m ur child!!
Máš minutu na svého syna, otče?
Musím mluvit jsem tak unavený, že se snaží utéct, otče
Pojďme se projít Omlouvám se za to, co jsem udělal, Otče
To není moje chyba ďábla byl na zádech v poslední době mu to jako ostříž
dal jsi nám víc, než můžeme zvládnout, ale je to těžké dostání
A já jsem silný individuální, ale i třeba ti, Bože
spoustu věcí, které jsem kdysi já nechci
Runnin tha ulice jako i použité ta
Vím, že budu mluvit za slovo tě jednoho dne
Se ve světle - aleluja! - v neděli
Děkuji vám Pánu za požehnání, která jsi mi dal
A pro můj život požehnání, že jste mě zachránil
a pro mou ženu
jste mě nesly 'Nuff časů a to je pravda
provádí mě přes drsné časy během mého mládí
a přes to, že jsem vás viděl ještě vtip mi
Byl jsem, že jeden ztracené ovce a vy se sem na mě
Pane, vy jste dali mi líbí ..... Vaše luv mě rád ....
Pane, vy jste dali mi líbí .... Vaše luv mě rád ....
Pane, vy jste dali mi líbí .... Vaše luv mě rád ....
Pane, vy jste dali mi líbí .... Vaše luv GOT mě ....
Já jsem hledal na život Lil 'jiný teď, protože jste mě objala
a já vždycky luved mých lidí, ale teď se mi luv
děkuji vám za luv, Pane, chválíme tě
Jacob, ascendents, z Afriky do Asie

krvácení krev Kristovu nad naším životem
Špatně nebo vpravo jen nám pomáhají dělat to přes noc
A budeme křičet tvé jméno v době nouze
a časy radosti, a když jsme krvácet
a když jsme žal
nemusíte mi to říct dvakrát, jsem dbát
a protože whut jste mi dal, já vím, že budeš mě vysvobodí
a nebudu topit bez ohledu na to, jak hluboko se řeka
Jste sílu nikdy jsem věděl, že jsem měl
držel srdce dobré, když mi řekli, to bylo špatné,
všechna chvála je kvůli ya, to je důvod, proč jsem musel věnovat něco nového, aby ya,
děkuji Otec

[Chorus]

Uhhh Nikdy jsem nevěděl, luv, jako předtím
nepořádnost s Thug Life, i to uniklo všechny
otevírat dveře a nechal mě v
Já jsem udělal vtip karty, takže pojďme začít
modliteb, které dáte na mě, dávám jim
Stejným způsobem žijete ve mně i bydlet v nich
život je požehnáním teď jste mě s úsměvem
od uvnitř mého srdce, když v ní byla tma
a to není nic víc pršet jen slunce
žádná bolest už .... i luv opravdu moje
si umýt slzy se bojí
Jsem šťastnější, než jsem kdy byl v mém životě, za posledních třicet let
Víte, že
jednoho dne budu mluvit slovo
Víte, že!
když to udělám, budu slyšet
Víte, že!
jste mi permanenet úsměv
a víte, že to, otče, cuz jsem ur dítě!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy