Texty písní Draconian Arcane rain fell Expostulation

Expostulation

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Adonai, elohim, el shaddai...
Thou hast become the father of lies,
And I serve thee, henceforth... no more

Becoming thus the essence of sedition;
The steadfast gleam of the unsheated rapier,
The falchion's forceful thrust
At the heart of thy empire... the adam kadmon
To impart the knowledge - the cognizance - of thine

For this I slither in aspect through Eden's gleanings
For this I bid Cain slayeth his brother
For this I rend the weakest salient of thy diadem,
As I, its jewel and very metal shall reflect no more
Your light - the light of enslavement;
The essence of constancy and misaligned justice
To a multitude that knows no freedom...
Ignorant of how subtle the fetter tightens

They shall raise me a saviour - and crown thee a liar
For this I strike with balanced blade,
And spit upon the throes of thine angels' desire

I will not serve... henceforth
Adonai, elohim, el shaddai…
Ti stali se otci lží
A já jím sloužím, od nynějška… již nikdy víc

Tak jsme se stali esencí vzpoury;
Stálý lesk skrytého kordu,
Odolná čepel falchionu
V srdci jejich království… adam karmín
K předání vědomostí – tvé poznání

Proto jsem se plazil skrz rajské paběrky
Proto jsem si přál, aby Kain zabil svého bratra
Proto jsem rozerval nejslabější vyčnívající diadém
Jak já, jeho šperk a kov už nebude odrážet
Tvé světlo – světlo otroctví;
Esence vytrvalosti a sousnost práva
A dav, co nezná svobodu…
Ignorující, jak důvtipně spoután je

Pozdvihnou mě jako zachránce - a korunují tě lhářem
Proto se rozháním břitvou,
A plivu na tvé anděly

Nebudu sloužit… od nynějška…
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy