Texty písní Draconian The Closed Eyes of Paradise The Gothic Embrace

The Gothic Embrace

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[Lucifer:]
Oh angel o' my winter;
grieveth for the pain o' sadness.
A gothic embrace restores my love
God took away...
Ye romance o' forgotten times...
in eras without the sun.
An ocean o' tears I see...
A nightfall o' dreams caresses me.

[Deliah:]
Thou wert, thou art, thou shalt fore'er be...
Ye nightshade o' thy sorrow,
stretching out in twilights beauty.
In love with ye thousands o' nights...
but weeping in silence... in ebony... for melancholy... forever!

Jesus Christ walks the Earth...
A pitiful shade of God...
A cruel conspiracy for the sake of slavery,
and He drags 'em down to the plague of humanity.

[Lucifer:]
I've killed my holiness...
killed my emptiness!
I'm fallen from God...
fallen from guilt!

I've abandoned the light,
the light that blinded so long!
Free from submission,
but still under His spell.
We're in pain... pain... pain!
Sorrow turns to anguish...
and I scream with hate at the tyrant above!

[Astaroth:]
Gothic moon... ablazeth the eventide so sonorous,
ye solemn of a lovelorn gard'n o' crimson souls.
All true beauty is sad...
but lost within the clenched hands of God.

[Lucifer:]
I mourn that the night passes us by...
Let there be an eternal night... eternal night!
(Lucifer:)
Ach, anděli mé zimy;
Trpící pro bolest smutku.
Gotické objetí navrátí mou lásku
Co mi Bůh vzal…
Tvá romance zapomenutých časů…
V érách bez slunce.
Oceány slz vidím…
Noční pád snů hladíc mě.

(Deliah:)
Tvá osoba, tvé umění, měl bys žít navždy…
Jako noční stín tvého smutku.
Natahující se v kráse stmívání.
Zamilována do tisíců nocí…
Ale plačící v tichu… v ebenu… pro melancholii… navždy!

Ježíš Kristus kráčí po Zemi…
Ubohý stín Boha…
Kruté spiknutí pro původ otroctví.
A stáhne je dolů s vinou lidstva.

(Lucifer:)
Zabil jsem svou svatost…
Zabil mou prázdnotu!
Jsem padlý od Boha…
Padlý díky zločinu!

Opustil jsem světlo,
Světlo, co mě tak dlouho oslepovalo!
Volný od pokory,
Ale stále pod jeho kouzlem.
Stále nás to bolí… bolí… bolí!
Smutek mění se v bolest…
A křičím se vší tou nenávistí a tyrany v zádech!

(Astaroth:)
Gotický měsíc… planoucí večerem tak hlasitě,
Vážnost zhrzené zahrady karmínových duší.
Všechna opravdová krása je tak smutná…
Ale ztracena v sevření Božském.

(Lucifer:)
Trápím se, že noc již přešla…
Nech ji být nekonečnou… nekonečnou nocí!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy