Texty písní Draconian Where lovers mourn Reversio Ad Secessum

Reversio Ad Secessum

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

A, mundus facit nos redire, redire ad secessum.
Spesne aliquando veniat animis tenebrosis quae solae ambulant.

Hear my silent prayer as I weep tonight!
Dawn gets greyer, thou hast taken flight!

Love abandons the soil, leaves a shade...
It whispers 'goodbye' as we quietly fade... away!

Lacrimae ex oculis meis fluunt,
sed crepusculum fletum meum tranquillat.
Please, give us wings to fly!
Without love our world dies... it dies!

To drown in the cold mournful sea...
So lost here in a world not meant to be... for me!

The fading moon cries in vain,
as the rising sun reflects my pain.
We sail on seas of guilt and shame,
but still we feed this love-lost flame... with hope!

Hear my silent weeping as I pray tonight...
Night grows colder, but I see a new light.

Beautiful night, to thee we pray;
Let the truest of love come our way!
Beautiful night, to thee we pray;
Let all the illusions just wither away!
A, mundus facit nos redire, redire ad secessum.
Spesne aliquando veniat animis tenebrosis quae solae ambulant.

Slyš mou tichou motlitbu, jak dnes v noci truchlím!
Svítání je šedivější, odletěl jsi!

Láska zanechala špínu, zanechala stín…
Zašeptala „sbohem“, jak jsme tiše zmizeli… pryč!

Lacrimae ex oculis meis fluunt,
sed crepusculum fletum meum tranquillat.
Prosím, dej nám křídla k letu!
Bez lásky náš svět umírá… umírá!

A utápí se v chladném moři…
Tak ztracena ve světě, co není stvořen… pro mě!

Zacházející měsíc pláče nadarmo,
A vycházející slunce odráží mou bolest.
Plavíme se po mořích viny a studu
Ale stále živíme ten plamen ztracené lásky… s nadějí!

Slyš můj tichý pláč, jak dnes v noci se modlím…
Noc je chladnější, ale vidím světlo.

Nádherná noci, k tobě se modlíme;
Nech pravou lásku vstoupit nám do cesty!
Nádherná noci, k tobě se modlíme;
Nech všechny iluze vytratit se!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy