Texty písní E Nomine Das Testament Vater Unser

Vater Unser

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Vater unser
der Du bist im Himmel
Geheiligt werde Dein Name
Dein Reich komme
Dein Wille geschehe
Wie im Himmel als auch auf Erden
Und vergib uns unsre Schuld
Wir auch wir vergeben unsern Schuldigern


In nomine patris et filii et spiritus sancti

Vater unser
der Du bist im Himmel
Geheiligt werde Dein Name
Dein Reich komme
Dein Wille geschehe
Wie im Himmel als auch auf Erden
Unser täglich Brot gib uns heute
Und vergib uns unsre Schuld
Wie auch wir vergeben unsern Schuldigern
Und führe uns nicht in Versuchung
Sondern erlöse uns von dem Übel
Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit
Amen

In nomine patris et filii et spiritus sancti
Amen

In nomine patris et filii et spiritus sancti

Vater unser
der Du bist im Himmel
Geheiligt werde Dein Name
Dein Reich komme
Dein Wille geschehe
Wie im Himmel als auch auf Erden
Und vergib uns unsre Schuld
Wir auch wir vergeben unsern Schuldigern

Wir auch wir vergeben unsern Schuldigern

Vater höre meine Stimme
Herr höre meine Stimme

Lasset uns beten
Der Herr ist ein Schatten über deinem rechten Hand.
Amen

Vater unser, Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit
Amen
Otče náš
jenž jsi v nebesích
posvěť se jméno tvé
přijď království tvé
buď vůle tvá
jako v nebi, tak i na zemi
a odpusť nám naše viny,
jako(ž) i my odpouštíme našim viníkům


Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého

Otče náš
jenž jsi v nebesích
posvěť se jméno tvé
přijď království tvé
buď vůle tvá
jako v nebi, tak i na zemi
Chléb náš vezdejší dej(ž) nám dnes
a odpusť nám naše viny
jako(ž) i my odpouštíme našim viníkům
a neuveď nás v pokušení
ale chraň nás od zlého.
Neboť tvé je království i moc i sláva navěky.
Staniž se.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého
Staniž se.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého

Otče náš
jenž jsi v nebesích
posvěť se jméno tvé
přijď království tvé
buď vůle tvá
jako v nebi, tak i na zemi
a odpusť nám naše viny,
jako(ž) i my odpouštíme našim viníkům

jako(ž) i my odpouštíme našim viníkům

Otče slyš můj hlas
Pane slyš můj hlas

Dej nám modlit se
Pán je stín nad tvou pravou rukou.
Staniž se

Oteče náš, tvé je království i moc i sláva navěky
Staniž se
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy