Texty písní Edguy Savage Poetry Sacred Hell

Sacred Hell

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Ravens in the air, noone in the streets
Seems like the fiend he must be back
Riding on his horse but also flying in the iar
Love has just started to crack - ow
Whisplash and torture, falseness and pain
Envy is driving our hate
Everything out there is mad and confused
Till we'll be able to seal each others fate

Staring through eyes of hate and able to kill
We don't realize we've been given our own
Fuckin' will, like animals humans don't think
Don't look for a reason, we hate no style
We put the blame on the demon

Sacred hell, sacred hell
There is nothing but names on the wall
You can be free, you can reach tomorrow
Sacred hell, sacred hell

So the fend must be back on our ball
Lose all your sins, lose all your sorrows
No lucid intervals, no people who guide
But a 1000 Masters of disguise
Eternal damnation 'cause humans they hide
They think that satan shall rise
Havrani ve vzduchu, nikdo v ulicích.
Zdá se to, jakoby se satan vrátil.
Jede na svém koni, ale také létá ve vzduchu.
Láska začala praskat - ou
Rána bičem a mučení, nevěra a bolest.
Závist řídí naši nenávist.
Všechno tady venku je šílené a zmatené
dokud nebudeme schopni spečetit navzájem jiné osudy.

Zírat očima nenávisti a schopni zabíjet.
Neuvědomujeme si, že jsme dali naši vlastní
zasranou vůli, jako nemyslí primitivní lidi.
Nedívej se na důvod, nesnášíme jakýkoliv způsob.
Dali jsme to za vinu démonovi.

Svaté peklo, svaté peklo
Není tu nic, ale jména na zdi.
Můžeš být volný, můžeš dožít zítřka.
Svaté peklo, svaté peklo

Takže odraz se musí vrátit na náš bál.
Ztratil jsi všechny smysly, všechna utrpení.
Žádné jasné intervaly, žádní lidé, kteří by vedli,
ale 1000 mistrů převleků.
Nekonečné zatracení, protože lidé, oni se schovávají.
Myslí si, že satan musí povstat.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy