Texty písní Edguy Theater Of Salvation Arrows Fly

Arrows Fly

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Faking the truth in their eyes
Smile but they really deride
Never give you shelter
Lady all alone, naked to the bone
Make you bleed and melt into tears
Down on your knees you will see
What you could be
Raise the power in your eyes
Make us rise to make us say

Down and alone - arrows fly
Breaking on my soul
Down and alone - arrows fly
I remember times
When arrows hit me causing pain
All alone I've found my soul
And now my soul is sane

The night has come down on the land
I wanna reach out for her land
But she takes another
Lonesome in my room, staring at the moon
Treated like a bother

Down on my knees I have seen
What I can be
Raise the power in my eyes
Makes me rise to make me say

Down and alone - arrows fly
Breaking on my soul
Down and alone - arrows fly
I remember times
When arrows hit me causing pain
All alone I've found my soul
And now my soul is sane

Down and alone - arrows fly
Breaking on my soul
Down and alone - arrows fly
I remember times
When arrows hit me causing pain
All alone I've found my soul
And now my soul is sane

(...isn't loneliness a good reason to become acquainted with yourself?
And when you're down and out - aren't you compelled to face yourself?
And - if you know yourself - can the arrows of the world outside
hurt you anymore?...)
Falšování pravdy v jejich očích
Smile, ale opravdu se vysmívají
Nikdy se vám přístřeší
Dáma sám, nahý do kosti
Make krvácení a roztavit v slzách
Dolů na kolena uvidíte
Co byste mohli být
Zvýšit výkon ve vašich očích
Nás vést, aby se nám říct

Dolů a sám - šípy létají
Prolomit na mou duši
Dolů a sám - šípy létají
Pamatuji si časy
Když šípy hit mi způsobuje bolest
Všechny sám jsem našel svou duši
A teď moje duše je duševně zdravý

V noci sestoupil na zemi
Chci oslovit pro jeho zemi
Ale ona má jiný
Osamělý v mém pokoji, díval se na měsíc
Zacházet jako s neobtěžoval

Dolů na kolena jsem viděl
Co mohu být
Zvýšit výkon v mých očích
Je mi vzestup, aby mi řekl

Dolů a sám - šípy létají
Prolomit na mou duši
Dolů a sám - šípy létají
Pamatuji si časy
Když šípy hit mi způsobuje bolest
Všechny sám jsem našel svou duši
A teď moje duše je duševně zdravý

Dolů a sám - šípy létají
Prolomit na mou duši
Dolů a sám - šípy létají
Pamatuji si časy
Když šípy hit mi způsobuje bolest
Všechny sám jsem našel svou duši
A teď moje duše je duševně zdravý

(... Není osamělost dobrý důvod, aby se seznámili s sebou?
A když jsi dole a ven - nejste nuceni čelit sami?
A - pokud víte sami - může šípy na světě mimo
ublížit už ?...)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy