Texty písní Electro_14 Stojím V Daždi Déšť

Déšť

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Déšť, cítím to z mé ruky tipy
Slyšte to z mé Vitráž
Vaše láska přišla dolů jako
Déšť, odplavit můj žal
Vem si mě bolest
Vaše láska přišla dolů jako déšť

V případě, že vaše rty jsou pálení důl
A abyste si našli čas a řekněte mi, jak se cítíš
Když budete poslouchat moje slova
A já vím, že jste slyšel, vím, že to je reálné
Déšť je, co to přináší hrom
Poprvé slyším mé srdce zpívá
Zavolej mi blázna, ale vím, že nejsem
Já jsem teď stojím tady na horský vrchol
Till Cítím vaši

[Chorus]

Když se podíval do mých očí
A ty jsi řekl sbohem jsi mohl vidět moje slzy
Když jsem se obrátil na jiný způsob
Slyšeli jste mi říct,
Chtěl bych počkat na všechny temné mraky trhají v perfektním nebe
Slíbil jsi mi, když jsi řekl sbohem
To, že byste se vrátíte bouřková kdy bylo učiněno
A teď budu čekat na světlo, budu čekat na slunce
Till Cítím vaši

[Chorus]

Zde přichází slunce
A říkám, nikdy odejít

Čeká je nejtěžší věc
(Je to divné Mám pocit, že jste známá vás před)
Říkám, že když jsem já věřím
(A chci, aby jste pochopili)
V tom snu vás
(Více a více)
Se všemi moje srdce a všechny mé duše
(Když jsem s tebou)
To pouhou silou vůle
(Cítím se jako magické dítě)
Já vám bude zvyšovat z důvodu,
(Everything podivné)
A bez řádného budete objevovat
(Everything volně žijící)
A vzdát se ke mně, k lásce

Déšť je to, co přináší bouřky
Poprvé slyším mé srdce zpívá
Zavolej mi blázna, ale vím, že nejsem
Já jsem teď stojím tady na horský vrchol
Till Cítím vaši

Déšť,Cítím to, je to přichází
Vaše láska přišla dolů jako
[opakování]

[Chorus]

Déšť, cítím to, přichází to
Vaše láska přišla dolů jako
[opakování]

Déšť
Rain, feel it on my finger tips
Hear it on my window pane
Your love's coming down like
Rain, wash away my sorrow
Take away my pain
Your love's coming down like rain

When your lips are burning mine
And you take the time to tell me how you feel
When you listen to my words
And I know you've heard, I know it's real
Rain is what this thunder brings
For the first time I can hear my heart sing
Call me a fool but I know I'm not
I'm gonna stand out here on the mountain top
Till I feel your

[Chorus]

When you looked into my eyes
And you said goodbye could you see my tears
When I turned the other way
Did you hear me say
I'd wait for all the dark clouds bursting in a perfect sky
You promised me when you said goodbye
That you'd return when the storm was done
And now I'll wait for the light, I'll wait for the sun
Till I feel your

[Chorus]

Here comes the sun, here comes the sun
And I say, never go away

Waiting is the hardest thing
(It's strange I feel like I've known you before)
I tell myself that if I believe in you
(And I want to understand you)
In the dream of you
(More and more)
With all my heart and all my soul
(When I'm with you)
That by sheer force of will
(I feel like a magical child)
I will raise you from the ground
(Everything strange)
And without a sound you'll appear
(Everything wild)
And surrender to me, to love

Rain is what the thunder brings
For the first time I can hear my heart sing
Call me a fool but I know I'm not
I'm gonna stand out here on the mountain top
Till I feel your

Rain, I feel it, it's coming
Your love's coming down like
[repeat]

[Chorus]

Rain, I feel it, it's coming
Your love's coming down like
[repeat]

Rain
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy