Texty písní Elis Mrázová Depressing Valentines

Depressing Valentines

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

It's here once again,
this stupid day,
which you certanly know.
And It's a bit depressing sometimes,
When you are alone.

Depressing Valentine's,
I share with chocolate and wine.
Depressing Valentine's,
when will love be mine.
Depressing Valentine's I pray
to have a man.

Depressing Valentine's /:/

I would be lying to myself,
If I would say, that I don't need love.
It's so boring to wait for the perfect man,
but I wanna find the one.

Depressing Valentine's,
I share with chocolate and wine.
Depressing Valentine's,
when will love be mine.
Depressing Valentine's I pray
to have a man.

I have my whole life,
to show people that I love.
They are my whole world,
It's their love that I prefer.
There are twenty-four hours in every day,
Why must you show it ,
only in this way .

Depressing Valentine's,
I share with chocolate and wine.
Depressing Valentine's,
when will love be mine.
Depressing Valentine's I pray
to have a man.

Depressing Valentine's /:/

I love my father,
I love my brother,
I love my mother,
I love my family.

I love you /:/
Je to tady znovu,
tento hloupý den,
který určitě znáte.
A je to trochu depresivní,
když jste sami.

Depresivní Valentýn,
Sdílím s čokoládou a vínem.
Depresivní Valentýn,
kdy láska bude moje.
Depresivní Valentýn, modlím se,
abych měla muže.

Depresivní Valentýn /:/

Lhala bych sama sobě,
kdybych řekla, že nepotřebuju lásku.
Je to tak nudné čekat na perfektního muže,
ale já chci jednoho najít.

Depresivní Valentýn,
Sdílím s čokoládou a vínem.
Depresivní Valentýn,
kdy láska bude moje.
Depresivní Valentýn, modlím se,
abych měla muže.

Mám celý svůj život,
na to, ukázat lidem, že miluji.
Oni jsou celý můj svět,
je to jejich láska, kterou mám nejraději.
Existuje dvacet čtyři hodin denně,
Proto je nutné to ukázat,
pouze tímto způsobem.

Depresivní Valentýn,
Sdílím s čokoládou a vínem.
Depresivní Valentýn,
kdy láska bude moje.
Depresivní Valentýn, modlím se,
abych měla muže.

Depresivní Valentýn /:/

Miluji svého otce,
miluji svého bratra,
miluji svojí matku,
miluji svojí rodinu.

Miluji tebe. /:/
Interpret

  • Interpret Elis Mrázová
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy