Texty písní Eluveitie Everything Remains Quoth The Raven

Quoth The Raven

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I am the mystery
And I am the bringer of the moonless night
I bear the wisdom arcane
I, harbinger from the burrowed isle

Once you break forth
Harken the flap of my wings

I haunt tour fears
Though you don't know of my duty
To lead your path
Because I'll take you home to rest
In my black wings enfolding you

I am the icon sublime
The guide of the voyage clandestine
I sing the verses bewailed
I, torch of the radiant way

Once you step out
Hearken the strokes of my wings
Once you will leave your cocoon
I will be there

And death will smile his barefaced smile
Initiating your final anguish
It is not before my arrival
that you will be led to feel
the natural serenity of leaving this world...
Hear my wings caressing the wind!
Hear my cry!

I haunt your fear
Though you don't know my duty
To lead your path
Because I'll take you home to rest
In my black wings, enfolding you
já jsem tajemství
přináším bezměsíčné noci
jsem nositelem tajemné moudrosti
jsem poslem z pohřbeného ostrova
-
jakmile propukneš
názorně poslouchej klapotu mých křídel
-
já vyhledávám vaše obavy
i když nevíte o mé povinosti
vést vás na vaší cestě
neboť vás vezmu domů odpočívat
v objetí mých černých křídel
-
jsem ikona vznešenosti
průvodce na tajné cestě
zpívám verše naříkané
osvětluji cestu zářící
-
jakmile výjdetš ven
naslouchej tahům mých křídel
jakmile necháte si kuklu
budu tam
-
já vyhledávám vaše obavy
i když nevíte o mé povinosti
vést vás na vaší cestě
neboť vás vezmu domů odpočívat
v objetí mých černých křídel
-
a smrt se bude smát jeho bezostyšným usměvem
zahajující tvá konečná muka
již před mým příletem
povedu tě ke vzletu
přirozený klid při odletu z tohoto světa
slyšte má křídla hladit vítr!
slyšte můj křik!
-
já vyhledávám vaše obavy
i když nevíte o mé povinosti
vést vás na vaší cestě
neboť vás vezmu domů odpočívat
v objetí mých černých křídel
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy