Texty písní Eluveitie Helvetios The Siege

The Siege

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Scorched earth we left
A barren land of ash
Our fatherland laid waste
Be the void our fucking monument

At a leaden dawn
At this ominous morn

Pila loomed on the horizon
Talons of the wolverine
Exanimate legions formed
At the very gates of Avaricum
Believed invulnerable
This calling wall
But straight out of nowhere
Before our eyes this godsdawn bane arose

Thus Avaricum burns
Under a dead sky
Avaricum drowns
In blood and demise

Siege towers emerged
Protruding from the ground
Standing out against the threatening sky
As if to mock all valiantness
Face to face with an eye-levelled enemy
Serried roman ranks
Embattled upon our hold

Cut off and trapped inside
As the carnage was at hand
As the creak of the winches extolled our doom
The slaughter befell Avaricum
Dead suffused the oppidum
Left to pillage, sack and rape
Avaricum the brave became Avaricum the grave
Nechali jsme za sebou spálenou zemi
Neúrodnou zemi popela
Naše otčina se stala odpadem
Naše zasraná památka nebude známa

Za olověného úsvitu
Toto zlověstné jitro

Pila se nejasně rýsovala na obzoru
Drápy rosomáka
Vytvořily se zkušební legie
U bran Avarica
Věřili nezranitelní
V tuto volající zeď
Ale přímo z ničeho
Před našima očima povstalo toho prokletí

A tak Avaricum hoří
Pod mrtvým nebem
Avaricum se topí
V krvi a zkáze

Objevily se obléhací věže
Vztyčené na zemi
Stojící proti hrozícímu nebi
Jakoby se vysmívaly vší chrabrosti
Tváří v tvář vyrovnanému nepříteli
Semknuté římské řady
V pohotovosti vyčkávající na náš chvat

Odříznuti a uvězneni uvnitř
Když krveprolití bylo na spadnutí
Skřípot rumpálů opěvoval naši zkázu
Masakr postihl Avaricum
Smrt zalila oppidum
Ponecháno k vydrancování, vyplenění a znásilnění
Avaricum statečné se stalo Avaricem - hrobem
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy