Texty písní Emeli Sandé Let Go (feat.Tinie Tempah)

Let Go (feat.Tinie Tempah)

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[Chorus]
If you can see me, then you're probably a little too close
So you think you could love me, well you gotta be stronger than most
Cause my ex didn't like it, didn't like it,
no my friends they don't like it, they don't like it
Somebody remind me
When's the right time, when's the right time to let go

[Verse 1]
Uh, dear whoeva the fuck is listening,
Tell me of the pleasures of being a normal citizen
Cause all these fittins' and Vivians keeping me from fittin' in
Why do I feel safer on stage than in my own living room
My grandma say that if I leave my drink I shouldn't sip again
Ooh this tour has got me feeling tired like I'm itchin'
and uh even though it's physical differences and my silly feelings
that's why I feel so down even at the top of the ?

[Chorus]

[Verse 2]
Uh, dear whoeva the fuck is witnessin',
Disturbing London independent black businessman
Based on the work and the effort I'm gunna give this year
Everybody's getting the presents they want for Christmas, yeah
Life is only ninety nine winters
So I'm tryna bond with daddy even though I don't like dinners
Don't be confused by my image, I'm no fuckin' public pin-up

But my heart won't let me say no to a picture

[Chorus]

[Verse 3]
Uh, dear whoeva the fuck is, Fuck it, this is discovery hate it or love it
I'm now officially the property of the public since licensing my album
And signing a deal to be published
But none of these songs are written for me, nor am I a puppet
Journalists come for interviews but don't stay on the subject
Yeah, no, yea - are we done yet?
Questions you've asked me hundreds, now can you grant me some rest
Because I'm tired of it, I'm living out my dream, and I'm tired from it
If music needed saving, I'd die for it
Music's where my heart is, I'm alive for it
I promise

[Break]
If I'm never liked my heart might break
Here in the dark, yeah, we'll be safe
I don't care, no looking back
I've never been, never been, this far from home

[Chorus]
(Refrén)
Ak ma môžeš vidieť, potom si pravdepodobne o kúsok bližšie
Preto si myslíš, že by si ma mohol milovať, hm budeš silnejším ako bola väčšina
Pretože môj bývali to nemal rád, nemal to rád
nie moji priatelia to nemajú radi, nemajú to radi
Niekto mi pripomína
Keď je správny čas, keď je správny čas ísť

(Prvý verš)
Uh, milý je každý, kto *...* počúva,
Rozprávaj mi o tom potešení byť normálnym civilistom
Pretože všetky tieto zariadenia a vymoženosti ma držia od zdatnosti
Prečo sa cítim bezpečnejšie na pódiu ako vo svojej vlastnej izbe
Moja stará mama hovorí že ak raz opustím svoj drink nemal by som už ďalej popíjať
Ooh tento výlet ma unavuje a otravuje ako svrbenie
a uh k tomu ešte dokonca aj fyzické rozdiely a moje hlúpe pocity
prečo sa cítim na dne aj keď som na vrchole?

(Refrén)

(Druhý verš)
Uh, milý je každý, kto *...* svedčí,
Rušivý Londýn nezávislý čierny biznismen
Založený na práci a na úsilí venovať sa tomuto
roku
Všetci sú obdarovaní darčekmi ktoré chcú na Vianoce, áno
Živoť je len 99 zím
Preto som sa snažil spojiť s otcom aj napriek tomu, že nemám rád večere
Nebuď zmätený mojím vzhľadom, nie som žiadnym sk*...* verejný obrázok

No moje srdce ma nenechá povedať nie obrázku

(Refrén)

(Tretí verš)
Uh, milý je každý, kto je
**, to je odhalenie
nenáviď to alebo to miluj
Som oficiálne majetkom verejnosti odkedy
predávam svoj album
A odkedy som podpísal dohodu o zverejnení
No žiadna z týchto piesní nie je napísaná mnou, som len bábkou
Novinári prichádzajú kvôli interview, no nezostávajú kvôli predmetu
Áno, nie, án - už sme hotoví?
Otázky ste sa ma už pýtali stokrát, teraz mi môžete dopriať nejaký odpočinok
Pretože som z toho unavený, žijem svoj sen, a som z toho unavený
Ak by hudba potrebovala spásu, umrel by som pre ňu
Hudba je tam, kde je moje srdce, žijem pre to
Sľubujem

(Prestávka)
Ak by som ju nikdy nemal rád, moje srdce sa môže zlomiť
Tu, v tejto tme, áno, budeme v bezpečí
Nestarám sa, neohliadam sa
Nikdy som nebol, nebol, takto ďaleko od domova

(Refrén)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy