Texty písní Emeli Sandé Our Version Of Events Lifetime

Lifetime

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Dreaming only lasts until you wake up and you find you're not asleep
Silence only sticks around till someone in the room decides to speak
And luck runs out and hearts go cold
We're only young until we're old
And summer leaves us wondering where it went
The friends you have can disappear
The whole world can change within a year
And money only lasts until it's spent

But you, you
You last a lifetime
You last a lifetime

Truth will change and time will fly
The party lasts until the wine is gone
This time next week the radio will change its mind
And play a different song
We stay in touch till we forget
And beauty fades the kiss will end
And fame will love and leave you just as fast
You'll have it all until it's gone
The books get burnt and statues fall
Sometimes feels like nothing will ever last

But you, you
You last a lifetime
You last a lifetime

Hey love can we dance together?
Since I found you feels like time don't matter
Hey love now I feel much better
You've shown me forever

See you, you
You last a lifetime
You last a lifetime
Snenie trvá len pokým sa neprebudíš a zistíš, že už nespíš
Ticho ostáva všade naokolo pokým sa niekto v izbe nerozhodne prehovoriť
A šťastie uteká preč a srdcia sa stávajú chladnými
Sme mladí kým nezostárneme
A leto nás opúšťa, ktovie kam išlo
Priatelia, ktorých máš, sa môžu stratiť
Celý svet sa može zmeniť v priebehu roka
A peniaze ostávajú len pokým sa neminú

No ty, ty
Ty ostávaš celý život
Ty ostávaš celý život

Pravda sa zmení a čas odletí
Párty trvá pokým sa neminie víno
O takomto čase budúci víkend rádio zmení svoj postoj
A bude hrať inú pieseň
Zostaneme v kontakte pokým nezabudneme
A krása zanikne bozkom, bude koniec
A láska bude slávna a opustí ťa tak rýchlo
Budeš mať všetko pokým to neodíde
Knihy sa spália a sochy padnú
Niekedy cítiš akoby nič nemalo trvať večne

No ty, ty
Ty ostávaš celý život
Ty ostávaš celý život

Hey láska môžeme spolu tancovať?
Odkedy som ťa našla cítim, že na čase nezáleží
Hey láska citím sa teraz omnoho lepšie
Ukázal si mi večnosť

Vidíš, ty, ty
Ty ostávaš celý život
Ty ostávaš celý život
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy