Texty písní Emily's Army Don't be a dick Burn Apollo

Burn Apollo

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Burn Apollo hear me sing
I can do you anything
Lights abrasion follows me
Only if you disagree

Colossal planet free the sun
All could ever do's been done
My mind cant take this feeling too
So I say I'll follow you

Stop waiting for the ocean
Sun can only change its motion
You and I could run away
Epic times we fall a stray to peace

To peace My love

Cloudless morning with the sun
Reminds us of what we have done
Destruction to our planet fast
Has made it so these days won't last

Stop waiting for the ocean
Sun can only change its motion
You and I could run away
Epic times we fall a stray to peace

To peace My love

And now concluding with our ways
Forever will this be amazing
Follow me apollo sun
Show this world what they have done

Stop waiting for the ocean
Sun can only change its motion
You and I could run away
Epic times we fall a stray to peace

To peace My love
To peace
To peace My love
Hořící Apollo mě slyší zpívat
Můžu ti něco udělat
Světla mě následují
Pouze tehdy, pokud nesouhlasíte

Obrovská planeta bez Slunce
Všechno může někdy skončit
Moje mysl také nedokáže vzít tento pocit
Takže říkám budu tě následovat

Přestaňte čekat na oceán
Slunce dokáže jen změnit svůj pohyb
Ty a já můžeme utéci
Epické časy klesáme bloudíme k míru

K míru moje láska

Ráno bez mráčku se sluncem
Nám připomíná co jsme udělali
Rychlou zkázu naší planety
Učinit že tyto dny nebudou poslední

Přestaňte čekat na oceán
Slunce dokáže jen změnit svůj pohyb
Ty a já můžeme utéci
Epické časy klesáme bloudíme k míru

K míru má láska

A teď se uzavírají naše cesty
Navždy to bude úžasné
Následujte mě apollo ne
Ukažte světu co májí dělat

Přestaňte čekat na oceán
Slunce dokáže jen změnit svůj pohyb
Ty a já můžeme utéci
Epické časy klesáme bloudíme k míru

K míru moje láska
K míru
K míru moje láska
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy