Texty písní Emperor Scattered Ashes - A Decade Of Emperial Wrath Cosmic Keys to my Creations and Times

Cosmic Keys to my Creations and Times

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[6:22]

The heavens are lit by the stars
where years of secrets of universal forces lay hid.
They shine so bright, but yet
they have seen more evil than time itself.
Reflected in the deepless lakes
(they are drowning in black elements).

They are the planetary keys to unlimited wisdom
and power for the Emperor to obtain.
(They) being the gods of the wolves
whom upon they bark at night,

requesting their next victim in thirst of blood.
I enjoy those moments I may haunt with these beasts of the night.

What kinds of beings are existing at the deeps of my lakes?
They surely must be of an evil race,
for no friendly thing can live
in such depressive waters.

(Here is also a planet similar to the Moon, but its phases is only one
and it is in its most powerful for all and ever...
There passes no light without the barking of the wolves.)

All these landscapes are timeless,
and this is all just a part of cosmos,
(but) all is mine and past and future is yet to discover...
Much have been discovered, but tomorrow
I will realise I existed before myself.

I will be reborn
before I die.

I will realise planets ages old,
created by a ruler with a crown of dragon claws,
arrived with a stargate...
a king among the wolves in the night...
An observer of the stars.

I will realise planets ages old,
created by a ruler with a crown of dragon claws,
arrived with a stargate...
a king among the wolves in the night...
An observer of the stars.

An observer of the stars.
An observer of the stars.
[6:22]

Nebesa jsou ozářena hvězdami
Kde leží ukrytá léta tajemství univerzálních sil
Svítí tak jasně, ale nyní
Spatřily zlo větší než je sám čas
Odráženy v mělkých jezerech
(tonou v černých elementech)

Jsou to planetární klíče k nekonečné moudrosti
A síla Vládce k vyzvednutí
(Oni) jsou vlčími bohy
Kterým v noci štěkají

Požadují další oběť, žízní po krvi
Užívám si chvíle, kdy mohu strašit s těmito nočními příšerami

Jaké druhy bytostí existují v hloubkách mých jezer?
Určitě musejí být ze zlé rasy
Nemohou žít pro žádnou přátelskou věc
V tak depresivních vodách

(Je zde také planeta podobná Měsíci, ale jej fáze je pouze jedna
A je to pro všechny a navždy ta nejsilnější...
Bez štěkání vlků tam nepronikne žádné světlo)

Celá tato krajina je bez času
A všechno tohle je prostě jen část kosmu
(Ale) všechno je to mé a minulost i budoucnost nyní čeká na odhalení
Mnoho již bylo objeveno, ale zítra
Způsobím to, že budu existovat již sám před sebou

Budu znovu zrozen
Předtím než zemřu

Utvořím letité planety
Vytvořené vladařem s korunou z dračích drápů
Dorazil hvězdnou bránou...
V noci král mezi vlky...
Pozorovatel hvězd

Pozorovatel hvězd
Pozorovatel hvězd
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy