Texty písní Empire of the sun Walking on a dream Without You

Without You

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

No
No shapes at all
Nothing real or artificial
No energy or heat
No troughs there are no peaks
No hangover from last night
No shame in first light
No time there?ll be no change
No colours to rearrange

And I
I get that feeling
When we?re apart
I get the teaching that I can?t be without you
Without you babe

No future there is no past
No slow there is no fast
No grace with which to admire
No face there is no desire
No symmetry or peace
No sirens all police
[- From: http://www.elyrics.net/read/e/empire-of-the-sun-lyrics/without-you-lyrics.html -]
No cameras and no phones
No photographs and no tone

And I
I get that feeling
When we?re apart
I get the teaching that I can?t be without you
Without you babe

Come on
Hey now
Come on
Hey now
Come on
Take my heart in your hands
Come on
Hey now
Come on
Hey now
Come on
Take my heart in your hands

And I
I get that feeling
When we?re apart
I get the teaching that I can?t be without you
Without you babe
Ne
Vůbec žádné tvary
Žádná realita ani faleš
Žádná energie nebo teplo
Nejsou zde žádná koryta ani vrcholy
Žádná kocovina z minulé noci
Žádná hamba z prvního světla
Není zde čas?Nedostanu žádnou šanci?
Žádné barvy k uspořádání

A já
Mám ten pocit
Když jsme od sebe
Dostal jsem poučení, že nemohu být bez tebe
Bez tebe, zlato

Žádná budoucnost, zde není nic kolem
Nic pomalého, zde není nic rychlé
Žádná milost, která se obdivuje
Žádný obličej, není zde žádná touha
Žádná souměrnost nebo mír
Žádné sirény všech policistů
Žádné fotoaparáty nebo telefony
Žádné fotografie nebo tóny

A já
Mám ten pocit
Když jsme od sebe
Dostal jsem poučení, že nemohu být bez tebe
Bez tebe, zlato

Honem
Hey teď
Honem
Hey teď
Honem
Vezmi mé srdce do tvých rukou
Honem
Hey teď
Honem
Hey teď
Honem
Vezmi mé srdce do tvých rukou

A já
Mám ten pocit
Když jsme od sebe
Dostal jsem poučení, že nemohu být bez tebe
Bez tebe, zlato


Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy