Texty písní Ensiferum Ensiferum Eternal Wait

Eternal Wait

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Over the Forgotten sea
Voice of angel is calling for me
Somewhere, where the mountains collide
That's where I'll find my new life

I have carried this burden so long for you
that nothing but sorrow I feel
I have let myself believe
that nothing would hurt deeper than the truth

Never has the wind blown like thousand years ago
Everything that I've known has left me on my own
Never have I felt the rain fall down like the burning flames
All I see is the face of eternal wait

I hear your silent cry
lost in the rainy night
No reason to live for
one reason to die for

I hear your silent cry
lost in the rainy night
No reason to live for
one reason to die for

I am the one who has fallen into the path of shadows
(and that road never seems to end)
I am the one who has drowned into the river of tears

Over the Forgotten sea
Voice of angel is calling for me
Somewhere, where the mountains collide
That's where I'll find my new life

I have carried this burden so long for you
that nothing but sorrow I feel
I have let myself believe
that nothing would hurt deeper than the truth

Never has the wind blown like thousand years ago
Everything that I've known has left me on my own
Never have I felt the rain fall down like the burning flames
All I see is the face of eternal wait
Přes Zpaomenuté moře
Hlas anděla mě volá
Někam, kde se hory sráží
Tam naleznu nový život

Nesl jsem toto težké břemeno pro tebe tak dlouho
že prý nic necítím, ale já cítím smutek
Musím uvěřit
že nic nebolí více než pravda

Nikdy vítr nevál tak jako před tisíci lety
Vše co jsem znal mě zanechalo napospas
Nikdy jsem necítil padající déšť jako hořící plameny
Vše co vidím je tvář věčného čekání

Slyším tvůj tichý pláč
ztracen v děštivé noci
Není žádný důvod žít
Jeden z důvodů zemřít

Slyším tvůj tichý pláč
ztracen v děštivé noci
Není žádný důvod žít
Jeden z důvodů zemřít

Jsem jediný kdo padl na cestu stínů
(a zdá se, že tato cesta nekončí)
Jsem jediný kdo se utopil v řece slz

Přes Zpaomenuté moře
Hlas anděla mě volá
Někam, kde se hory sráží
Tam naleznu nový život

Nesl jsem toto težké břemeno pro tebe tak dlouho
že prý nic necítím, ale já cítím smutek
Musím uvěřit
že nic nebolí více než pravda

Nikdy vítr nevál tak jako před tisíci lety
Vše co jsem znal mě zanechalo napospas
Nikdy jsem necítil padající déšť jako hořící plameny
Vše co vidím je tvář věčného čekání
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy