Texty písní Ensiferum Ensiferum Goblins' Dance

Goblins' Dance

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Once in the time of chaos,
of sunless days and of unhappiness
The statue of the triumphant master
stood proud and grim
In the light of three descending moons,
it twisted and cracked open
Unleashing the Goblin King,
once again, for the last time

Now the Victory is ours!
Let us dance the dance of Immortals
They shrieked, as they marched
up and down the hills,
in the sighing face of earth

Misfortune and Chaos,
Grief and Destruction
The works of Dreaming evil,
and the joy of unholiness
No soul was left alone,
in the mayhem of the human race
Hahahahaa!!!, Let us joy, Let us dance!!!
So they danced their macabre dances

Now the Victory is ours!
Let us dance the dance of Immortals

From the three ascending moons,
moonshine was spilling onto the ground,
Gruesome trophies were all around,
In the halls of the Goblin King

Now the Victory is ours!
Let us dance the dance of Immortals

Now the Victory is ours!
Let us dance the dance of Immortals
Kdysi s době chaosu
za dnů bez slunce a plných neštěstí
Socha vítězoslavného pána
Stála hrdě a neochvějně
Ve světle tří klesajících měsíců
Se pokřivuje a pootvírá
Rozpoutává Gobliního Krále
znova, naposledy

,,Nyní je vítězství naše
Tak tancujme tanec Nesmrtelných!"
Ječí za pochopu
vrcholky a doliny kopců
na vzdychající tváři země

Neštěstí a Chaos
Žal a Ničení
Práce Snícího Zla
a radost zkaženosti
Žádná duše neunikla
zničení lidské rasy
,,Hahahahaa!!! Tak se radujme, tak tancujme!!!"
Tak tancují své hrůzné tance

,,Nyní je vítězství naše
Tak tancujme tanec Nesmrtelných!"

Ze tří klesajících měsíců,
se měsíční zář rozlévá po krajině
strašlivé trofeje jsou všude kolem,
v síních Gobliního krále.

,,Nyní je vítězství naše
Tak tancujme tanec Nesmrtelných!"

,,Nyní je vítězství naše
Tak tancujme tanec Nesmrtelných!"

Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy