Texty písní Ensiferum From Afar From Afar

From Afar

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

A raven came to me,
Spoke to me in my dream.
A long lost prophecy,
A forgotten legacy.

Echoes of yesterday,
Won't let these dreams fade away.
All the beauty I adored,
At the edge of the world.

Across the universe,
Time is to be reversed.
No shelter can be found,
To this fate, we are bound!

Behold the final hour,
The last times will be dour.
All life falls into gorge
Of the end of the world!

"Burning skies
On the vengeances night.
Devastating scythe,
Of the ancient Light."

I saw the might,
Of the ancient Light!
And the beauty of the perishing world,
There's no tomorrow.
We have been warned.

Across the universe,
Time is to be reversed.
No shelter can be found,
To this fate, we are bound!

Behold the final hour,
The last times will be dour.
All life falls into gorge
Of the end of the world!

"The sky's bird struck fire,
Made a flame flare up.
The north wind burnt the clearing.
The north-east quite consumed it:
It burnt all the trees to ash and reduced them to dust."

"Burning skies
On the vengeances night.
Devastating scythe,
Of the ancient Light."

I saw the might,
Of the ancient Light!
And the beauty of the perishing world,
There's no tomorrow.
We have been warned.
Přišel za mnou havran
Promluvil na mne ve snu.
Dlouho ztracené proroctví,
Zapomenuté dědictví.

Ozvěny včerejšího dne,
Nedovolí těmto snům vyblednout
Všechny krásy, které jsem zbožňoval,
Na okraji tohoto světa.

Napříč vesmírem,
Je třeba zvrátit čas.
Úkrytu nelze nalézt,
S tímto osudem jsme spoutaní!

Pohleď, poslední hodinka,
Poslední chvíle budou zarputilé.
Celý život se propadne do propasti
na konci světa!

"Hořící nebe
v noci odplaty.
Ničivá kosa,
prastarého světla. "

Viděl jsem moc,
prastarého světla!
A krásu zánikajícího světa,
Neexistuje žádný zítřek.
Byli jsme varováni.

Napříč vesmírem,
Je třeba zvrátit čas.
Úkryt nelze nalézt,
S tímto osudem jsme spoutaní!

Pohleď, poslední hodinka,
Poslední chvíle budou zarputilé.
Celý život se propadne do propasti
na konci světa!

"Nebeského ptáka zasáhl oheň,
Plameny vzplály.
Severní vítr vypálil mýtinu.
Severo-východní ji zcela pohltil:
Spálil všechny stromy na popel, rozdupal na prach. "

"Hořící nebe
v noci odplaty.
Ničivá kosa,
prastarého světla. "

Viděl jsem moc,
prastarého světla!
A krásu zánikajícího světa,
Neexistuje žádný zítřek.
Byli jsme varováni.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy