Texty písní Ensiferum Iron Tale Of Revenge

Tale Of Revenge

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

He bears a tale so gloom and tragic never to be known
Into darkness now fallen, into hatred now grown
Like stillborn child drifting in the silent seas
Of blood, crushing all his dreams
No castle walls can hold the fury in his eyes
Devotion for death, now controls his life
No gold or silver can bring him consolation
Only one thing is left inside him, the desire of revenge

One light so cold and pale, sleeping quietly all alone
One life so old and gray, wandering away from home

Parted with a horrid cry, snow falls on his grief
United by the sword of wicked screams
What deeds he has done to hear those deadful sounds
In the ruins of memories he wanders, forever bound
Forever bound to death!

Wait for me in th mountains, haunt for me in the winds
Wait for me in the land where nothing lives
Until the day I have found revenge, I will feed my sword
Until my heart is cold, every breath of mine is yours
Nese příběh tak chmurný a tragický nikdy známý
Do temnoty padl do nenávisti nyní vzrostl
Jako mrtvě narozené dítě je unášen na tichých slzách
Krev, rozbíjí všechny jeho sny
Žádné hradby nemohou zadržet zuřivost v jeho očích
Věrnost smrti, nyní kontroluje jeho život
Žádné zlato ani stříbro mu nemůže přinést útěchu
Jedině jedna věc v něm zůstala, touha po pomstě

Jediné světlo tak chladné a světlé, samo tiše spí
Jediný život tak starý a šedý, putuje od domova

Rozloučil se s hrozným výkřikem, sníh padá na jeho zármutek
Spojen mečeem zlomyslných křiků
Jaké činy musel spáchat aby slyšel tento příšerný zvuk
V ruinách vzpomínek bloudí, navždy svázán
Navždy svázán smrtí!

Vyčkej na mě v horách, straš pro mě ve větrech
Vyčkej na měv zemi kde nikdo nežije
Až do dne kdy zařídím pomstu, nasytím můj meč
Dokud je mé srdce chladné, každý můj nádech je tvůj
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy