Texty písní Ensiferum Unsung Heroes Last Breath

Last Breath

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Lying on the ground
As battle rages on
Warm blood covers
The cold land of our fathers

Don't cry for me my son
Because I'm not the only one
Where I go you can't follow
This journey I will make all alone

I've bled so many times for this land
But this wound will claim my life
Death commands me to give my hand

Let not my people
Live under oppression
And remember the darker the night
The more beautiful is the morning's light

I've bled so many times for this land
But this wound will claim my life
Death commands me to give my hand

Fear no more
Just let go
Adore this world
Once more
The truth unfolds
In the Ancient Halls
Fear no more
Just let go

There is no shimmer of the light
In this pouring rain
I close my eyes
Has it all been in vain?
Zůstávání na zemi
když bitva zuří
Vařící krev odhaluje
Studenou zem našich otců

Neplač pro mě můj synu
jelikož já nejsem jediný
Tam kam jdu já mě nemůžeš následovat,
touto cestou půjdu sám

Já krvácel tolik času pro tuto zem
ale toto zranění si vyžádalo můj život
Smrt mi podává ruku

Nenech moje lidi,
žít pod útlakem
a pamatuj si že než čerň noci
je krásnější raní svit

Já krvácel tolik času pro tuto zem
ale toto zranění si vyžádalo můj život
Smrt mi podává ruku

Nestrachuj se více
pouze pojď
zbožňovat tento svět
ještě jednou
pravdu vyprávět
nestrachuj se více
pouze pojď

Tady není žádné mihotání světla
v tomto tekoucím dešti
zavírám oči
Bylo to všechno zbytečné?
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy