Texty písní Ensiferum Unsung Heroes Retribution Shall Be Mine

Retribution Shall Be Mine

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

No sun rises today
No moon shares it's light
Eclipse of soul
Growing breach of faith

Pierced by bitter deception
Chained to the darkness
Left to rot
Growing breach of faith
Left to rot with hate

I can't escape from this living hell
But in my dreams the justice dwells
Betrayers are torn apart
And my hate will fade away with their blood

My hate runs deep
In the waters of grudge and unforgiveness

Leniency is for the weak
I'd rather die than show you mercy
Slaughter is yet to come

Retribution shall be mine!
Oh Gods of vengeance, fill my heart!

This is mine
The one and final fight
I choose not to die
With these demons by my side
Slunce dnes nevychází
Měsíc se nepodělí o své světlo
Zatmění duše
Rostoucí porušení víry

Proražena krutým podvodem
Připoutaný do tmy
Zanechaný hnilobě
Rostoucí porušení víry
Zanechaní hnilobě s nenávistí

Nemohu se vrátit z živého pekla
Ale v mích snech spravedlnosti přibívá
Zrádci jsou roztrháni na kusy
Moje nenávist doznívá s jejich krví

Moje nenávist se žene do blubin
Do vod záště a neodpuštění

Shovívavost je pro slabé
Raději bych umřel než shlížel tvůj soucit
Porážka ještě přijde

Odplata je moje!
Oh bohové pomsty, naplňte mé srdce!

To je můj
Jeden z posledních bojů
Nechci zemřít
S těmito démony po mém boku
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy