Texty písní Ensiferum Victory Songs Blood Is The Price Of Glory

Blood Is The Price Of Glory

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Before the grimmest enemy
Cold rain whipping those proud faces
Warcries raising their spirits
Despising death as they rush forward
Blood of the brothers drains to the ground
Stirring up rage, giving the power
Trampling the enemy with their feet
Without fear they fight

Can you hear the call of the North star
Feel its longing in your heart
This bound is eternal
Sworn through blood
At the end we will stand as one!
Even if the daylight dies
Our horde marches on and on
If we should fall down to the ground
We'll rise again and never give up!

But for some it's all too much
This honorable battle and bloodshed
They flee like a swarm of craven rats
Leaving their brothers to a certain death
The last furious men
They didn't fear death or pain
They held up their swords and shields
As winners they stood on the battlefield

Can you hear the call of the North star
Feel its longing in your heart
This bound is eternal
Sworn through blood
At the end we will stand as one!
Even if the daylight dies
Our horde marches on and on
If we should fall down to the ground
We'll rise again and never give up!

Run away you cowards
We turn our backs on you
The shame that now stains your name
Will only brighten our glory
Those who fight till their last breath
And fall with honour
Their names and deeds shall live forever
Never to be forgotten

No axe stayed in your weak hand
No shield protected you from the blows of enemies
Get out of our sight
The war has no need for traitors

Can you hear the call of the North star
Feel its longing in your heart
This bound is eternal
Sworn through blood
At the end we will stand as one!
Even if the daylight dies
Our horde marches on and on
If we should fall down to the ground
We'll rise again and never give up!
Před šklebícím se nepřítelem
Studený déšť ošlehává ty hrdé tváře
Bojový řev umocní jejich ducha
Opovrhují smrtí, když útočí
Krev z bratrů stéká k zemi
Rozdmýchává vztek, dává sílu
Pošlapat nepřítele svýma nohama
Bez strachu bojují

Můžeš slyšet volání Severní Hvězdy
Cítit jeho touhu ve svém srdci
Stvrzuje na věčnost
Přísahu krví
Na konci budeme stát jako jeden!
I když denní světlo zemře
Naše Horda kráčí dál a dál
Pokud bychom měli spadnout na zem
Znovu povstaneme, a nikdy se nevzdáme!

Ale pro některé je to všechno příliž
Tento čestný boj a krveprolití
Utíkají jako zbabělé hejno krys
Opouštějí své bratry v jisté smrti
Poslední rozhněvaný muž
Nebáli se smrti ani bolesti
Oni drželi své meče a štíty
Jako vítězové stáli na bitevním poli

Můžeš slyšet volání Severní Hvězdy
Cítit jeho touhu ve svém srdci
Stvrzuje na věčnost
Přísahu krví
Na konci budeme stát jako jeden!
I když denní světlo zemře
Naše Horda kráčí dál a dál
Pokud bychom měli spadnout na zem
Znovu povstaneme, a nikdy se nevzdáme!

Utečte, vy zbabělci
Ukážem vám záda
Škoda, že je poskvrněno vaše jméno
Oživíme naši slávu
Ti, kteří bojují až do posledního dechu
A padnou se ctí
Jejich jména a činy budou žít navždy
Na ně se nezapomíná

Žádné sekera nezůstala ve slabé ruce
Žádný štít vás neuchrání před ranami nepřítele
Pryč z našich očí
Ve válce nejsou potřeba zrádci

Můžeš slyšet volání Severní Hvězdy
Cítit jeho touhu ve svém srdci
Stvrzuje na věčnost
Přísahu krví
Na konci budeme stát jako jeden!
I když denní světlo zemře
Naše Horda kráčí dál a dál
Pokud bychom měli spadnout na zem
Znovu povstaneme, a nikdy se nevzdáme
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy